woensdag, 21. september 2011 - 18:42

Aanpak hennepteelt Heerlen-Noord succesvol

Heerlen

Heerlen pakt illegale hennepplantages hard aan. Het project Bestuurlijke Aanpak Hennepplantages, gestart in juli van dit jaar, levert resultaat op. Duizenden planten en stekken zijn al vernietigd. Het project van gemeente en politie richt zich op het terugdringen van onveilige situaties rondom thuiskwekerijen in Heerlen-Noord.

De afgelopen maanden is extra ingezet op het oprollen van kwekerijen in Heerlen-Noord. Nieuw in de aanpak is het feit dat kwekers nu ook bestuurlijk aangepakt worden. Dit betekent dat de kosten voor de ontruiming door het toepassen van bestuursdwang direct op hen verhaald worden. Tegelijkertijd wordt daar waar nodig een nazorgtraject aangeboden, met behulp van maatschappelijk werk en schuldhulpverlening. Gaan kwekers toch nog een keer in de fout, dan wordt een preventieve dwangsom van 25.000 euro opgelegd. Doel van deze harde aanpak is om het illegaal thuiskweken van hennep zoveel mogelijk te ontmoedigen en een eind te maken aan gevaarlijke situaties.

Resultaten
De acties in het kader van het project startten in juli van dit jaar en hebben behoorlijk wat opgeleverd. Tijdens de invallen zijn 12 thuiskwekerijen bestuurlijk geruimd waarbij bijna 2300 planten en 8550 stekken zijn vernietigd, zo ook honderden lampen en kweekbenodigdheden. Al 55 kilo gedroogde hennep met een geschatte waarde van in de tonnen is inbeslaggenomen en twee panden zijn gesloten. Verder is een distributiepunt ontmanteld en is een illegaal SM-bordeel gemeld bij het Centraal Meldpunt Prostitutie.

Gevaar
Een eind maken aan gevaarlijke situaties is een van de doelen van het project. In enkele gevallen was sprake van brandgevaar voor bewoners en omgeving door illegale stroomaansluitingen en zwartgeblakerde stroomkabels. Enexis zag zich een aantal maal zelfs gedwongen tijdelijk de stroom voor de hele straat af te sluiten.
De reacties van buurtbewoners op de handhavingsacties zijn dan ook vooral positief: men is blij dat er iets gedaan wordt aan de gevaarlijke situaties die gepaard gaan met illegale kwekerijen. Met een flyer en een informatiebrief worden buurtbewoners opgeroepen illegale kweekpraktijken te (blijven) melden.
Provincie:
Tag(s):