woensdag, 23. februari 2011 - 20:14

Aanpak om geweld en agressie tegen ambtenaren tegen te gaan

Delfzijl

Geweld en agressie tegen ambtenaren is in toenemende mate een probleem. De afgelopen twaalf maanden gaat het in Delfzijl om drie gevallen. Het college van B&W heeft daarom ingestemd met een aanpak om geweld en agressie te voorkomen en medewerkers beter te beschermen

Onderdeel van deze aanpak zijn het trainen van medewerkers en het aanstellen van een agressiecoördinator. Het aanbrengen van alarmknoppen en anders inrichten van spreekkamers moet de veiligheid van het personeel vergroten. Bij geweld en agressie doet de gemeente altijd aangifte bij de politie. Na incidenten kan de gemeente de dader de toegang tot het gemeentehuis ontzeggen tot maximaal twee jaar. Eventuele schade wordt op de dader verhaald.

De aanpak van agressie en geweld sluit aan bij het gezondheidsmanagement van de gemeente. Dit is een breed pakket aan maatregelen om de arbeidsomstandigheden verder te optimaliseren.
Provincie:
Tag(s):