donderdag, 27. oktober 2011 - 13:53

Aanpak resistentieproblematiek bruine rat

Den Haag

Resultaten van recent onderzoek naar de resistentie voor biociden (rodenticiden) onder de bruine rat zijn voor staatssecretaris Joop Atsma (Infrastructuur en Milieu) de aanleiding om forse maatregelen te treffen.

Zo blijkt dat 39 procent van de onderzochte ratten minder gevoelig is voor rodenticiden. Verder is geconstateerd dat in het midden en oosten van het land relatief veel ratten voorkomen die een dubbel specifiek gen hebben voor een bepaalde eigenschap (homozygoot). Dit betekent dat bij deze dieren de resistentie zich sneller zal ontwikkelen, waardoor bestrijding lastiger wordt.

Atsma: 'Ratten zijn verantwoordelijk voor de verspreiding van ziekten, zijn een bedreiging voor de veestapel en gewassen en een vormen een risico voor de bedrijfsvoering. Een adequate aanpak van de overlast door ratten staat bij mij dan ook voorop.'
Provincie:
Tag(s):