vrijdag, 24. juni 2011 - 10:43

Aanpak werklocaties regio Amsterdam

Almere

Het college van B en W van Almere heeft ingestemd met een nieuwe uitvoeringsstrategie voor de aanpak van bedrijventerreinen en kantorenlocaties in de Metropoolregio Amsterdam, waar Almere deel van uitmaakt.

De uitvoeringsstrategie was het onderwerp van een conferentie van de Metropoolregio Amsterdam op 23 juni jongstleden. Een gezamenlijke aanpak is nodig om de economische toppositie van de regio veilig te stellen. Sinds 2008 heeft de economische crisis negatieve gevolgen op het vestigingsklimaat in de regio. De leegstand van kantoren neemt toe en de aanpak van verouderde bedrijventerreinen stagneert.

Met de nieuwe uitvoeringsstrategie hebben bestuurders van de gemeenten in de regio Amsterdam en van de provincies Noord-Holland en Flevoland met marktpartijen afspraken gemaakt om zich gezamenlijk in te spannen voor de verbetering van het vestigingsklimaat in de regio. Daarbij wordt voor de programmering van werklocaties rekening gehouden met de schaalsprong van Almere.
Provincie:
Tag(s):