dinsdag, 8. november 2011 - 9:08

Aanpak zwart geldconstructies levert 430 miljoen op

Den Haag

De Belastingdienst heeft de afgelopen jaren 430 miljoen euro aan naheffingen en boetes opgelegd bij mensen die betrokken zijn bij zwart geldconstructies, ruim 90 % hiervan is al met de betrokkenen afgerekend.

De aanpak van de Belastingdienst komt steeds meer te liggen op fiscale vehikels die worden opgezet om een kunstmatige scheiding aan te brengen tussen buitenlands vermogen en degene die daar uiteindelijk over kan beschikken. Dit gebeurde bijvoordeeld in de vorm van een Stiftungen of een Stichting Particulier Fonds.

In de belastingaangifte over afgelopen jaar is voor het eerst een vraag opgenomen of de aangever betrokken is bij dergelijke constructies. Wie ten onrechte aangeeft niet hierbij niet betrokken te zijn, doet onjuist aangifte.

De boete voor inkeerders bedraagt momenteel 30 %, de boete voor belastingplichtigen die worden opgespoord door Belastingdienst of FIOD bedraagt maximaal 300 %.

Eerder maakten ruim 10.000 mensen gebruik van de inkeerdersregeling. Zij biechtten ruim 3,1 miljard euro aan zwart vermogen op bankrekeningen in het buitenland op.
Provincie:
Tag(s):