dinsdag, 9. augustus 2011 - 19:05

Aanpassingen bij het uitvoeren van het ruimen van graven in Terneuzen

Terneuzen

Uit de contacten met belanghebbenden van algemene graven, is naar voren gekomen dat veel nabestaanden moeite hebben met een herbegraving en de kosten die hiermee gemoeid zijn.

Daarom heeft het college de uitvoering van de plannen opnieuw onder de loep genomen. Het resultaat daarvan is dat de gemeenteraad een aangepast voorstel wordt gedaan. De gemeente komt met deze aanpassingen aan een groot deel van de wensen van de belanghebbenden tegemoet. De prijs voor behoud van een algemeen graf wordt sterk gereduceerd, doordat de veelgevraagde grafrust in de meeste gevallen behouden kan blijven en bij herbegraving de gemeente de kosten voor haar rekening neemt.

Op de begraafplaatsen waar één persoon per graf begraven is, biedt de gemeente de mogelijkheid het graf om te zetten van een algemeen graf naar een particulier graf.

Op de begraafplaatsen aan de Bellamystraat in Terneuzen en de Burchtlaan in Axel is het niet mogelijk om algemene graven op hun plaats te behouden. Dit omdat er twee of drie onbekenden boven of onder elkaar begraven zijn en de nabestaanden hiervan verschillende wensen kunnen hebben. Als nabestaanden hier kiezen voor behoud van een graf, biedt het college de nabestaanden eenmalig aan om het herbegraven op kosten van de gemeente te verzorgen. Dit mits de nabestaanden voor tenminste tien jaar grafrechten voldoen.

Omdat een deel van de nabestaanden tien jaar grafrust kort vindt, vragen zij om een overgangsregeling. Ook hieraan komt het college met haar voorstel tegemoet. In de regeling wordt teruggewerkt van vijftien naar tien jaar grafrust. Door deze overgangsregeling vindt een strikte toepassing van de tien-jaar-termijn pas vanaf 2017 plaats.

Rechthebbenden van particuliere graven waarvan de grafrechten verlopen zijn, krijgen eenmalig de mogelijkheid om de rechten per 1 januari 2012 te verlengen. Rechthebbenden van particuliere graven met grafrechten die nog niet verlopen zijn, worden ruim voor het verlopen van de rechten aangeschreven met de vraag of zij deze willen verlengen. Hierdoor kan voorkomen worden dat het graf geruimd wordt.

Belanghebbenden van huurgraven wordt eenmalig aangeboden om van het graf een particulier graf te maken. Het graf wordt dan op de huidige plaats behouden. Hierdoor wordt het mogelijk om ook voor deze graven per 1 januari 2012 opnieuw rechten af te sluiten. Deze rechten kunnen dan in de toekomst weer naar wens verlengd worden.

Het voorstel van het college wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad in de raadsvergadering van 22 september.
Provincie:
Tag(s):