zaterdag, 9. juli 2011 - 15:14

Aanscherping geurmaatregelen Thermphos

College van Gedeputeerde Staten van Zeeland legt Thermphos geur-reducerende maatregelen op. Dit om de geurhinder op korte termijn te beperken en Thermphos op langere termijn te laten voldoen aan het geurbeleid van de Provincie.

De aanscherping is vastgelegd in diverse voorschriften met daarin twee concrete maatregelen.

De maatregelen die de geurhinder op korte termijn moeten beperken, betreffen verbetering van de waswatercirculatie en oxidatieve gaswassing. Dit laatste houdt in dat door toevoeging van chemicaliën in de bestaande gaswassers de geurbestanddelen afbreken.

Eén voorschrift betreft het voorkomen van extra geurhinder bij toepassing van alternatieve grondstoffen. Deze grondstoffen mogen alleen worden ingezet als Thermphos aan kan tonen dat er geen extra geurhinder op zal treden.
Voor het verder terugdringen van de geuroverlast op midden- en langere termijn is in de voorschriften onder andere opgenomen een onderzoeksverplichting naar de totale uitstoot van de slakkenbedden. Onder de totale uitstoot valt onder andere geur, zware metalen en waterstofsulfide.
Daarnaast is in de voorschriften opgenomen een onderzoeksverplichting naar een continue vermindering van de totale geuruitstoot van Thermphos.
Klachten over geurhinder

Met deze nieuwe voorschriften verwacht Provincie Zeeland dat het aantal klachten over geurhinder veroorzaakt door Thermphos zal verminderen. De laatste jaren zijn de klachten over geur rondom Thermphos sterk toegenomen (351 klachten in 2010 - tegen 63 in 2009). Tijdens overlastsituaties klagen omwonenden over het algemeen over de specifieke sintergeur. Dit is een geur van aangestoken lucifers.
Zienswijzen

Reacties (zienswijzen) op de ontwerpbeschikking zijn verwerkt in de definitieve beschikking en hebben mede geleid tot aanpassing van enkele voorschriften. Zienswijzen werden ontvangen van de gemeente Borsele, mede namens de gemeenten Vlissingen en Middelburg, Thermphos, Zeeuwse Milieufederatie, dorpsraad Nieuwdorp en een inwoner van 's-Heerenhoek.
Provincie:
Tag(s):