dinsdag, 8. november 2011 - 21:52

Aantal nieuwe asielzoekers daalt licht

Den Haag

De asielinstroom in Nederland is het afgelopen halfjaar licht gedaald van 7.290 in de eerste helft van 2010 naar 7.120 de eerste helft van 2011. Dit meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dinsdag.

Het aantal asielzoekers dat na afwijzing van het asielverzoek aantoonbaar is vertrokken is iets gedaald, maar daarbinnen is het aandeel dat zelfstandig is vertrokken weer gestegen. Verder is een daling te zien bij gezinsvorming en een stijging bij gezinshereniging.

Dat zijn de belangrijkste trends uit de rapportage Vreemdelingenketen over de periode januari-juni 2011, die minister Leers voor Immigratie en Asiel vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De rapportage geeft inzicht in de halfjaarlijkse cijfers over toegang tot Nederland, toelating, opvang, toezicht, handhaving en terugkeer van vreemdelingen.

De daling van de asielinstroom zet verder door van 7.750 in de eerste helft van 2009, naar 7.290 in eerste helft van 2010 en 7.120 in de eerste helft van 2011. Deze daling is toe te schrijven aan de daling van het aantal asielzoekers dat naar Nederland komt en een eerste asielaanvraag doet.

Want binnen de asielinstroom is tegelijkertijd wel sprake van een stijging van het aantal tweede en volgende aanvragen. De stijging is voor een belangrijk deel te verklaren door het overnemen van asielzoekers die eerder in Griekenland waren en de beslisstop voor onder andere Ivoorkust en Libië. Voor het overige laat minister Leers de stijging onderzoeken.
Provincie:
Tag(s):