vrijdag, 27. mei 2011 - 10:48 Update: 08-07-2014 0:58

Aantal uitzenduren neemt versneld toe

Het aantal uitzenduren is voor de vierde maal op rij gestegen. In het eerste kwartaal van 2011 groeide het aantal uitzenduren met bijna 6 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Daarmee is het groeitempo, dat in de loop van 2010 was afgenomen, weer versneld. Het voor seizoeninvloeden gecorrigeerde indexcijfer van het aantal uitzenduren fase A (2005=100) kwam uit op 118,4.

De groei van het aantal uitzenduren past in het conjunctuurbeeld. De afgenomen vraag naar goederen en diensten leidde in de tweede helft van 2008 en in 2009 tot minder werk voor uitzendkrachten. In 2010 en het begin van 2011 is de vraag weer aangetrokken. Volgens de conjunctuurtest zakelijke dienstverlening waren er in de uitzendbranche duidelijk meer ondernemers die een toename van de toekomstige personeelssterkte verwachtten dan ondernemers die op een afname rekenden.

Tot fase A behoren uitzendkrachten die voor de uitzendorganisatie werken op contractbasis, zonder regulier dienstverband. In fase A is het voor beide partijen, werkgever én werknemer, gemakkelijker om het dienstverband te beëindigen dan in de daaropvolgende fasen B en C.
Categorie:
Tag(s):