dinsdag, 2. augustus 2011 - 17:34

Aanvullende metingen dioxine bij Zeeuwse bedrijven

Provincie Zeeland gaat in de maanden september en oktober bij Total en Zalco meten op uitstoot van dioxinen.

Tijdens de productieprocessen van deze bedrijven kan dioxine vrijkomen. De Provincie wil hierover zekerheid krijgen.
Productieprocessen

Zowel raffinaderij Total als aluminiumproducent Zalco hebben destijds bij de aanvraag van de vergunningen gemeld geen uitstoot van dioxine te veroorzaken.

De Provincie heeft geïnventariseerd welke bedrijven, die onder haar verantwoordelijkheid vallen, een productieproces hebben dat kan leiden tot uitstoot van dioxine. Om bij Total en Zalco vast te stellen of er dioxine uitstoot is, laat de Provincie aan bronnen in deze fabrieken meten. De meetresultaten zullen eind dit jaar bekend zijn.

Bij de kolencentrale van EPZ in Borsele, Eastman Chemical in Middelburg en ICL-IP in Terneuzen worden al periodiek dioxinemetingen verricht. Deze bedrijven hebben al langer een vergunning waarin de uitstoot van dioxinen is opgenomen. De uitstoot van deze bedrijven komt niet uit boven de vergunde norm.

Bij Nieuwdorp voert de Provincie sinds 2009 dioxinemetingen in de buitenlucht uit. De gemeten dioxineconcentraties zijn laag voor een industriegebied. De gemeten concentraties vallen op één meetwaarde na in de categorie landelijk gebied (stedelijk industrieel gebied vormt de hoogste categorie).
In opdracht van de Provincie heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in de omgeving van het Sloegebied de bodem onderzocht. De dioxinegehaltes in de bodem van het aangrenzende agrarische gebied komen overeen met de waarden die elders in graslanden in Nederland worden aangetroffen.

De uitkomsten van de bodemmetingen staan in het rapport 'Dioxinen in de bodem in en rond het Sloegebied' van het RIVM. Het rapport is in te zien via http://www.zeeland.nl/verkort/thermphos onder de rubriek documenten. De metingen van de Provincie naar dioxinen in de lucht, met uitleg over indeling dioxineconcentraties, zijn te raadplegen via: http://provincie.zeeland.nl/milieu_natuur/thermphos/immissie/
Provincie:
Tag(s):