dinsdag, 19. april 2011 - 11:17

Abortusgrens blijft ongewijzigd

Den Haag

Er is geen aanleiding om de grens voor het uitvoeren van abortus aan te passen. Dit schrijft minister Schippers van VWS, na overleg met deskundigen, vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Over deze grens is discussie op gang gekomen nadat in oktober 2010 de richtlijn Perinataal Beleid bij Extreme Vroeggeboorte van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie verscheen. Deze richtlijn stelt voor om bij kinderen die al na 24 of 25 weken geboren worden niet meer het huidige ‘nee-tenzij’-principe te hanteren, maar in plaats daarvan een ‘ja-tenzij’ beleid te laten gelden voor wat betreft het starten met medische behandeling.

Tijdens de begrotingsbehandeling is de minister gevraagd de Tweede Kamer te informeren over de stand van zaken van de wetenschap.
Provincie:
Tag(s):