woensdag, 4. mei 2011 - 8:22

Activisten beschieten gentechvelden in Flevopolder met bio-aardappels

Lelystad

Op woensdag 4 mei 2011 vindt vanuit het landbouwaktiekamp van ASEED in de buurt van Lelystad een actie plaats tegen proefvelden met genetisch gemanipuleerde landbouwgewassen.

Op een proefboerderij van de Universiteit Wageningenzullen binnenkort genetisch gemanipuleerde aardappels van het Durph-project worden verbouwd. Deelneemster aan het kamp Sasja de Vries; "Door de velden te
beschieten met een aardappelkanon en katapults willen we onze bezwaren tegen deze proefvelden kracht bijzetten.

De Universiteit Wageningen zegt het algemeen belang te dienen met hun gentechonderzoek. In de praktijk helpt zij hiermee het huidige industriële landbouwmodel en de grote, wereldwijd opererende bedrijven die hier van profiteren. De meerderheid van Nederland is
tegen. Die gewassen moeten van het veld en vervangen worden door duurzame biologische aardappels."

Een groep deelnemers van het landbouwactiekamp gaat naar de locatie van de proef met de aardappels. Ze worden begeleid door enkele boeren met uit de omgeving met tractors. Bij het veld aangekomen is er een toespraak van een Belgische activist die onderdeel is van de Belgische Field Liberation Movement, een groep die eind deze maand in België een veld met dezelfde aardappelsgaat rooien. Vervolgens zal de ridderorde van het Clownlijk Loslopend Nederlands Leger de velden gaan beschieten met een aardappelkanon. Ridder Quatschalot "Wij hebben dit klusje zo gepieperd.
Gentechnologie is een middeleeuwse techniek die een feodaal systeem van afhankelijkheid in stand houdt waarbij de boeren de dupe zijn."

Vlak bij de proefvelden met aardappels ligt ook een veld waarvoor een vergunning is afgegevenvoor een proef met genetisch gemanipuleerde mais. Hier mag de Universiteit van Wageningen Roundup-Ready mais van zaad-monopolist Monsanto testen. Het lijkt er alleen op dat dit jaar niet
van deze vergunning gebruik gemaakt gaat worden. Sasja de Vries: "Door acties als vandaag houden we de druk op de ketel. Ook in de toekomst moeten hier geen gentech-proeven plaatsvinden, maar biologische aardappels worden geteeld."

De actie is het slot van een driedaags landbouwactiekamp van ASEED. Op het actiekamp hebben deelnemers meegedaan aan tal van workshops en presentaties over onder andere megastallen, soja,
gentechnologie, streekvoedsel, dure olie en de klimaatcrisis. Ook wordt informatie uitgewisseld over het opstarten van een voedselcoöperatie, buurtmoestuin of biologisch boerenbedrijf. Een van de onderdelen was een discussie met Bert Lotz, verbonden aan de Wageningen Universiteit en de
experimenten met de DURPH-aardappels.

ASEED is een Europese organisatie, gebaseerd in Amsterdam met campagnes rond de import van soja voor veevoer, genetische manipulatie en het opzetten van Voedsel Coöperaties. ASEED zet zich in voor de omslag van industriële landbouw naar een duurzame voedselvoorziening.
Meer informatie over het programma www.aseed.net/landbouwactiekamp
Provincie:
Tag(s):