vrijdag, 14. januari 2011 - 12:41

Acute herseninfarctbehandelingen in De Tjongerschans nemen flink toe

Heerenveen

In 2010 voerde De Tjongerschans 52 trombolyse-behandelingen uit bij patiënten met een herseninfarct (CVA). Dat is een flinke stijging ten opzichte van voorgaande jaren en beter dan het landelijk gemiddelde. Trombolyse is de enige acute behandeling van een herseninfarct en bestaat uit het toedienen van een stolseloplossend medicijn via een infuus. Cruciaal voor een geslaagde behandeling is de factor tijd. Hoe sneller de behandeling start, hoe minder kans op blijvende hersenschade.

Een herseninfarct wordt veroorzaakt door een verstopt bloedvat waardoor de bloedvoorziening stagneert en dat deel van de hersenen geen zuurstof en glucose meer krijgt. Hierdoor kunnen hersencellen afsterven en kan er permanente hersenschade ontstaan. Trombolyse is de enige acute behandeling bij een herseninfarct en bestaat uit het toedienen van een stolseloplossend middel via een infuus waardoor het stolsel oplost en de bloedtoevoer naar de hersenen herstelt. Hierdoor kan de schade door het infarct worden beperkt en is in een enkel geval volledig herstel mogelijk. Trombolyse betekent een duidelijke verbetering van de behandeling van herseninfarcten en wordt eind 20e eeuw voor het eerst beschreven in Amerikaanse vakliteratuur. De Tjongerschans startte met deze behandeling in 2003.

Neuroloog Ruurd Duyff: “De factor tijd is cruciaal. De behandeling moet binnen 4,5 uur na het ontstaan van de eerste uitvalverschijnselen kunnen starten. Daarna neemt de kans op herstel af en het risico op complicaties toe. De opgebouwde ervaring in De Tjongerschans met deze behandeling en goede voorlichting aan huisartsen en ambulancepersoneel in de regio hebben ertoe geleid dat we steeds sneller adequaat kunnen handelen, wanneer CVA-patiënten op onze spoedeisende hulp arriveren.”

De neuroloog constateert een stijging van het aantal trombolyse-behandelingen. “In 2008 hebben we er 14 uitgevoerd, in 2009 35 en het afgelopen jaar 52. Dat is gemiddeld één patiënt per week. Met deze aantallen scoort De Tjongerschans goed ten opzichte van het landelijke gemiddelde.” Niet iedereen is echter geschikt voor deze behandeling: het tijdstip van ontstaan moet precies bekend zijn en dat is uiteraard onbekend als het CVA in de slaap optreedt, wat helaas geregeld voorkomt. Ook bloedingen en sterk verhoogde bloeddruk vormen een uitsluitingscriterium.
Actuele cijfers in De Tjongerschans geven aan dat gemiddeld één op de vijf opgenomen CVA-patiënten in aanmerking komt voor trombolyse. “Wanneer de patiënt ruim binnen de grens van 4,5 uur op onze SEH is, voeren we diverse onderzoeken uit om vast te stellen dat het echt om een herseninfarct gaat en er geen medische bezwaren zijn voor trombolyse. Pas dan wordt de patiënt vervoerd naar een speciale stroke-unit. Door goede interne afstemming slaagt De Tjongerschans erin om gemiddeld binnen 40 minuten te starten met de trombolyse.”

Trombolyse kan hersenschade verminderen en is een duidelijke verbetering van de behandeling van herseninfarct in vergelijking met tien jaar geleden.

Jaarlijks krijgen 41.000 Nederlanders een herseninfarct van wie ongeveer één op de vijf overlijdt binnen een jaar nadat ze voor het eerst zijn opgenomen in een ziekenhuis. Het is de tweede doodsoorzaak in Nederland en de belangrijkste oorzaak van blijvende invaliditeit. Bron: www.hartstichting.nl
Provincie:
Tag(s):