vrijdag, 4. februari 2011 - 17:53

Afscheid van prof. mr. Pieter van Vollenhoven

Den Haag

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie beëdigt op maandag 7 februari de heer mr. T.H.J. (Tjibbe) Joustra tot voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Dit heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie vrijdag bekendgemaakt.

Voorafgaand aan de installatie zal officieel afscheid worden genomen van de huidige voorzitter van de Onderzoeksraad, prof. mr. Pieter van Vollenhoven.

Van Vollenhoven werd door minister Tjerk Westerterp benoemd tot voorzitter van de Raad voor de Verkeersveiligheid en de Spoorweg Ongevallenraad. Na de Bijlmerramp (1992) en de Herculesramp (1996) ontstond behoefte aan een orgaan, dat integraal alle vormen van verkeer en vervoer kon onderzoeken. Dit werd de Raad voor de Transportveiligheid.

OVV
Uiteindelijk ontstond hieruit, niet het minst door het ijveren van voorzitter Van Vollenhoven, de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Hij was de initiatiefnemer tot de oprichting van het Fonds Slachtofferhulp dat zich richt op slachtofferhulp, waarvan hij ook voorzitter is.

Voorts is hij voorzitter van het Nationaal Groenfonds en sinds de oprichting in 1985 voorzitter van het Nationaal Restauratiefonds. Tevens is hij voorzitter van de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie.
Provincie:
Tag(s):