dinsdag, 28. juni 2011 - 17:39

Afsluitdijk met extra's

De Afsluitdijk wordt een groene overslagdijk met mogelijkheden voor extra functies. Dat is de uitkomst van de Ministerraad van vandaag. Dat betekent dat de dijk straks bestand is tegen overslaande golven. Bovendien krijgt de Afsluitdijk een groene uitstraling. Rijk en regio werken nu samen een integrale Rijksstructuurvisie uit voor de Afsluitdijk. Partners in de regio zijn Fryslân, Noord-Holland, de gemeenten Wieringen en Súdwest Fryslân en de waterschappen.

Met de gekozen oplossing zetten het Rijk en de regio gezamenlijk in op veiligheid en duurzame ontwikkelingen. Ze hebben bijvoorbeeld plannen voor het opwekken van energie uit water en de realisatie van een duurzaamheidscentrum. Ook willen ze de dijk aantrekkelijker maken voor toeristen. Jaarlijks bezoeken nu ruim 250.000 mensen de Afsluitdijk.

De regio ziet de Afsluitdijk net als de Deltawerken als wereldwijd visitekaartje van Nederlandse waterbouwkundige kennis en kunde. Het Rijk stelt 600 miljoen euro beschikbaar voor het verbeteren van de veiligheid van de Afsluitdijk. Daar komen investeringen van onder andere de regio bovenop om zaken te realiseren als bijvoorbeeld het duurzaamheidscentrum.

De Friese gedeputeerde Tineke Schokker is verheugd over het besluit van de Ministerraad. “We zijn blij met de concept Rijksstructuurvisie. Het Rijk werkt mee aan een rijke Afsluitdijk. Dat wordt een geweldig visitekaartje liggend aan ons schitterend werelderfgoed de Waddenzee. Ik zie het als een beloning voor de gezamenlijke inzet van de afgelopen jaren van het Rijk, de markt en de andere betrokken overheden en organisaties.”

Rijk en regio moeten nog nadere afspraken maken over de realisatie van de extra functies.
Provincie:
Tag(s):