dinsdag, 18. januari 2011 - 16:19

Afspraken over mogelijke komst hippisch centrum in De Wolden

Zuidwolde

De initiatiefnemers, actief onder de naam Brave Heart BV, hebben met de gemeente De Wolden afspraken gemaakt over de mogelijke komst van een hippisch centrum. De afspraken over wat de beide partijen van elkaar mogen verwachten zijn vastgelegd in een intentieovereenkomst.

In de intentieovereenkomst staat ondermeer dat het college een positieve grondhouding heeft ten aanzien van het initiatief. Eind februari verwachten de initiatiefnemers de omvang en haalbaarheid van het initiatief ter beoordeling aan de gemeente aan te bieden.
In de intentieovereenkomst is vastgelegd dat wanneer deze businesscase positief wordt beoordeeld, het college zich inspant te onderzoeken hoe er een hippisch centrum kan komen. Hierbij stelt de gemeente eerst de beleidsuitgangspunten en voorwaarden voor de komst van het hippisch centrum vast. In de intentieovereenkomst staat ook dat de kosten van de diverse onderzoeken voor rekening komen van Brave Heart.

Daarnaast staat in de intentieovereenkomst dat de partijen zich inspannen om omwonenden en andere belanghebbenden te informeren over het project en de voortgang. Op dit moment kunnen geïnteresseerden terecht op de www.woldenpark.eu.
De intentieovereenkomst is te lezen op dewolden.nl.

Op woensdag 19 januari 2011 is er een inloopavond in Café-restaurant De Molenhoeve in Echten en op 26 januari in de vestiging van het Drenthe college in Ruinen. Beide avonden starten om 20.00 uur. Belangstellenden zijn welkom op ieder gewenst tijdstip tot 22.00 uur. De gemeente licht op deze avonden de gemaakte afspraken en een mogelijke procedure toe. Het ingenieurs- en adviesbureau Grontmij, dat de initiatiefnemers ondersteunt in de planontwikkeling, geeft informatie over de plannen van het hippisch centrum. Ook de initiatiefnemers zijn tijdens de inloopavonden aanwezig.

Brave Heart BV wil een paardensportcentrum ontwikkelen op een locatie bij Gijsselte. Het centrum biedt faciliteiten voor zowel topsport als de breedte- en gehandicaptensport. Daarnaast omvat het initiatief verblijfsaccommodaties en diverse voorzieningen. Op slechts een beperkt deel van de locatie komt bebouwing, waardoor er ruimte is voor landschappelijke inpassing en natuur.
Provincie:
Tag(s):