dinsdag, 5. juli 2011 - 20:07

Afvalbak op zonne-energie

Leeuwarden

Als eerste gemeente in Nederland gaat Leeuwarden gebruik maken van CompriTops. De CompriTop is een innovatieve afvalbak die een pers bevat die werkt op zonne-energie. Deze pers zorgt ervoor dat het aangeboden zwerfafval wordt samengeperst. Hierdoor kan de afvalbak maar liefst meer dan zes keer zoveel afval bevatten.

Door het inzetten van de CompriTops kunnen belangrijke besparingen worden gerealiseerd op de ledigingskosten. Bovendien wordt het milieu ontzien omdat er minder vaak hoeft te worden geleegd. En last but not least neemt de service aan de burgers toe, omdat zij niet meer met overvolle afvalbakken worden geconfronteerd. Hierdoor zal de hoeveelheid zwerfafval op straat afnemen. Kortom: de CompriTops helpen de gemeente Leeuwarden kosten en milieu te sparen!

De vier CompriTops worden maandag 4 juli geplaatst op de Oldehoofsterkerkhof, hoek Kleine Kerkstraat/Nieuwestad, Waagplein en bij NHL Hogeschool.

Wethouder Isabelle Diks en Wubbo Ockels nemen de CompriTops op 4 juli als eerste in gebruik, te beginnen bij de Oldehoofsterkerkhof. Aansluitend geeft Wubbo Ockels om 16.45 uur een lezing op NHL Hogeschool over de mogelijkheden van een energievoorziening die volledig duurzaam is. Het thema Energie is bij NHL Hogeschool verankerd binnen het cluster Duurzame Technologie en valt onder het Instituut Techniek. Dit cluster richt zich op duurzame energie zoals zonne-energie en windenergie, smart systems, sustainable technology engineering, duurzaam bouwen en duurzame mobiliteit (elektrisch varen en elektrisch rijden).
Provincie:
Tag(s):