zondag, 9. januari 2011 - 18:22

Afvoer van Maas en Roer stijgt weer licht; meetpunt defect

Roermond

Een automatisch meetpunt van Rijkswaterstaat (RWS) in Roermond blijkt defect te zijn. Het meetpunt geeft hierdoor onjuiste waterstanden door naar de waterstandensite van RWS. Dit heeft de brandweer zondagavond bekend gemaakt.

Het defecte meetpunt zorgt ervoor dat RWS nu de meterstanden periodiek fysiek ter plaatse uitleest. Het meetpunt wordt mogelijk nog voor maandagochtend gerepareerd.

De waterstand in de Maas gaat volgens Rijkswaterstaat licht stijgen tot 2.290 m3 per seconde. Ook stijgt het water in de Roer nog licht, zo meldt het Waterschap Roer en Overmaas zondagmiddag.

Naar aanleiding hiervan zal het waterschap enkele aanvullende acties uitvoeren. Het betreft dan met name het plaatsen van coupures in en nabij Roermond. Ook worden er extra kwelwaterpompen geplaatst indien nodig. De waterstand in de Limburgse zijbeken is stabiel. De wateroverlast zal nog tot het eind van deze week aanhouden, zo is de verwachting.
Waterschap Peel en Maasvallei verwacht dat de hoogwaterpiek maandagavond Venlo bereikt en dinsdagavond Gennep.

Maas
De afvoer van de Maas gaat licht stijgen naar 2.290 m3 per seconde. Het hoogwater zal zeker nog enkele dagen aanhouden, zo is de prognose. De situatie is goed onder controle en het waterschap voert de gebruikelijke acties bij deze afvoerstanden uit. Er is geen reden voor onrust. Wel zijn in Itteren langs de Maas demontabele kademuren opgebouwd. In Meers (Stein) wordt de dijk aan de Veldjensweg extra verzwaard en worden uit voorzorg enkele bomen die aan de dijk staan, gerooid.

Sluisdeuren Roer gesloten
Het waterschap heeft in Roermond de sluisdeuren in de Roer aan het eind van de ochtend gesloten. Enkele kwelwaterpompen zijn ter plekke om indien nodig kwelwater terug de pompen de Maas in. Door het sluiten van de sluisdeuren zal er extra water door de Hambeek stromen.

Vaarverbod
Rijkswaterstaat heeft een vaarverbod voor het scheepvaartverkeer tussen Buggenum en Sambeek afgekondigd. Dit verbod is zondag om 13:00 uur ingegaan. RWS houdt streng toezicht op naleving van dit verbod en zet extra toezichthouders in. Schepen met gevaarlijke stoffen worden op speciale ligplaatsen afgemeerd.

De GHOR inventariseert momenteel of er in gebieden die als gevolg van het hoogwater niet meer met normale voertuigen bereikbaar zullen zijn, personen aanwezig zijn die gebruik maken van voorzieningen zoals thuiszorg, medicatie verspreiding, maaltijdverzorging e.d. In overleg met de betrokkenen en gemeenten. Mensen die zelf inschatten (medische) hulp/ondersteuning nodig te hebben, worden verzocht dit te melden bij de eigen gemeenten.

Voor het inzetten van pendeldiensten naar gebieden die als gevolg van het hoogwater niet meer met gewone voertuigen bereikbaar zijn, levert defensie in de komende dagen 4-tonners.

Om de inwoners van de gemeenten langs de Maas tot Echt-Susteren te informeren is er een informatienummer geopend. Het gaat om het telefoonnummer 043-350 50 25.
Voor inwoners van gemeenten vanaf Echt-Susteren tot en met Gennep is het telefoonnummer 0475 359 898 geopend. Voor deze regio is aanvullende informatie eveneens te vinden via www.brandweerln.nl
Provincie:
Tag(s):