vrijdag, 15. april 2011 - 11:49

AIVD waarschuwt in jaarverslag tegen digitale spionage

Den Haag

De dreiging van digitale aanvallen tegen elektronische netwerken in ons land is groot en het aantal aanvallen zal toenemen. Het is daarom van belang dat essentiële systemen deugdelijk worden beveiligd en dat spionage en uitval van systemen op grote schaal kunnen worden voorkomen. Dat constateert de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) in zijn jaarverslag over 2010.

De dienst heeft in 2010 een aantal digitale spionageaanvallen onderkend en de relevante partijen hierover geïnformeerd. De AIVD heeft een analysemethode ontwikkeld die bedrijven en overheden helpt de weerstand tegen deze dreiging te verhogen.

In het jaarverslag staat dat buitenlandse inlichtingenofficieren - onder meer uit China - belangstelling tonen voor Nederlandse bedrijven en Nederlandse hightechbedrijven. In 2010 heeft de AIVD ook verschillende vormen van Russische inlichtingenactiviteiten waargenomen. De dienst heeft de betrokken bedrijven gewaarschuwd en waar mogelijk spionageactiviteiten gefrustreerd. Samen met het ministerie van Veiligheid en Justitie is een programma opgezet om de betrokken sectoren te waarschuwen.

De AIVD verzamelt over het buitenland inlichtingen ten behoeve van de Nederlandse regering. De recente ontwikkelingen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten zijn van groot belang voor de Nederlandse regering en hebben geleid tot een intensivering op dit taakgebied van de AIVD.
Provincie:
Tag(s):