dinsdag, 1. februari 2011 - 8:21

Alcoholgebruik onder Kennemerlandse jeugd neemt af

Haarlem

Bijna 30% van de Kennemerlandse scholieren is een zogenaamde ‘bingedrinker’. Een bingedrinker drinkt vijf glazen of meer per gelegenheid. Van deze bingedrinkers vindt 87% van zichzelf dat hij/zij niet teveel drinkt.

Dit is een uitkomst van het ‘Scholierenonderzoek Emovo Kennemerland 2009-2010’ dat vandaag bekend is geworden. Het onderzoek is uitgevoerd door GGD Kennemerland in opdracht van de 10 gemeenten van de Veiligheidsregio Kennemerland. Ruim 7.600 scholieren woonachtig in Kennemerland deden mee. Leerlingen van klas 2 en 4 van 28 scholen van het voortgezet onderwijs in Kennemerland zijn hiervoor tijdens een lesuur via internet bevraagd over hun gezondheid, thuissituatie, leefstijl en vrije tijd. Dit gebeurde in de periode van oktober 2009 tot en met januari 2010.

De uitkomsten geven een goed beeld van de gezondheidsbeleving en leefstijl van jongeren in de regio Kennemerland. GGD Kennemerland heeft met het onderzoek ook in kaart gebracht hoe risicovol gedrag, gezondheidsproblemen en achtergrondkenmerken bij scholieren met elkaar samenhangen. Dit biedt een kapstok voor een integrale aanpak. GGD Kennemerland heeft in 2005 een eerdere editie van dit onderzoek uitgevoerd. Afname alcoholgebruik - In relatieve zin is het alcoholgebruik onder scholieren afgenomen. Dronk in 2005 76% van de 4e klassers minstens 1 keer per maand alcohol, in 2009 is dat aantal gedaald naar 69%. In de groep 2e klassers is het verschil nog opvallender. In 2009 dronk 23% van de 2e klassers regelmatig. In 2005 was dat nog 42%.

In 2009 geven vier op de tien alcoholdrinkers aan dat hun ouders het goed vinden dat ze alcohol drinken Roken en hasj/wiet gebruik - Het aantal rokers blijft nagenoeg constant. 8% van groep de tweedeklassers rookt wekelijks. Bij de 4e klassers is dat percentage 21%. Bij het aantal scholieren dat wiet of hasj gebruikt is een afname te zien bij de groep 4e klassers. Van 17% in 2005 naar 13% in 2009. Gezondheidsbeleving - Een groot deel van de scholieren (82%) ervaart zijn gezondheid als goed of heel goed en eveneens 82% voelt zich psychisch gezond.

Met een deel van de scholieren gaat het minder goed. Zo voelt bijna 1 op de 4 meisjes zich psychisch ongezond en heeft 17% van alle scholieren in het jaar vóór het onderzoek er wel eens over gedacht een einde te maken aan zijn leven. Zeven procent wordt regelmatig op school gepest. Deze cijfers wijken weinig af van de resultaten van 2005.

Onveiligheidsbeleving - Van de jongeren geeft 40% aan zich wel eens onveilig te voelen. De meest genoemde plekken hierbij zijn: het station, op straat buiten de eigen woonbuurt, in het OV en tijdens het uitgaan. Drie op de tien scholieren zijn in de 12 maanden voorafgaand aan het onderzoek slachtoffer geworden van strafbare feiten, vernieling van spullen, diefstal, bedreiging of fysiek geweld.
Provincie:
Tag(s):