maandag, 8. augustus 2011 - 21:25

'Alle nieuwe ambtenaren Burgerlijke Stand Groningen trouwen homostellen'

Groningen

De Buitengewoon Ambtenaren van de Burgerlijke Stand (Babs) moeten in de gemeente Groningen alle relatievormen willen trouwen. Dus niet alleen de hetero-, maar ook homostellen in Stad. Van Babsen die dat niet willen, wordt het dienstverband niet verlengd. Dat heeft het college van B&W besloten.

Voor alle nieuwe Babsen gelden drie eisen: ze moeten beschikbaar zijn voor gemiddeld 25 huwelijken per jaar; ze moeten bereid zijn om alle huwelijksvormen te voltrekken; en hun gegevens en foto worden op de website van de gemeente geplaatst. Uit gesprekken met alle Babsen is gebleken dat een aantal van hen niet aan deze voorwaarden kon voldoen. “Wij hebben besloten om van deze Babsen afscheid te nemen.”

Niet ontslagen
Babsen die geen homostellen willen trouwen, kan de gemeente niet om deze reden ontslaan Dat is eerder afgesproken met de betreffende Babsen en burgemeester Ouwerkerk en later burgemeester Wallage. De gemeente heeft nog drie Babsen in dienst voor wie dit het geval is. Hun aanstelling loopt van rechtswege af in 2014.

Tijdelijk dienstverband
Elke Babs bij de gemeente Groningen heeft een tijdelijk dienstverband van maximaal vijf jaar. Geen enkele Babs wordt om religieuze redenen of levensovertuiging ontslagen. Van Babsen die niet aan de voorwaarden van het aannamebeleid voldoen, wordt het dienstverband niet verlengd.
Provincie:
Tag(s):