woensdag, 19. januari 2011 - 13:39

Almere investeert 2,3 miljoen in lokale economie

Almere

‘De economie van Almere kan sterk groeien. Om dat waar te maken zet het college van B en W in 2011 een extra impuls van 2,3 miljoen euro in’, meldt de gemeente Almere woensdag.

Bij de uitvoering is een grote rol weggelegd voor samenwerking met het bedrijfsleven, Onderwijs- en onderzoeksinstellingen en andere overheden. ‘De impuls economie is belangrijk voor de 190.000 inwoners van Almere. Het draagt bij aan het ontwikkelen van nieuwe banen, het stimuleren van de komst van nieuwe bedrijven, en het versterken van de dienstverlening aan bestaande bedrijven’, aldus de gemeente.

Met deze impuls zorgt Almere daarmee voor een sterke bijdrage aan de economie van de regio. In het coalitieakkoord (Oostvaardersakkoord 2010-2014) is besloten om per jaar 5 miljoen euro te reserveren voor impulsen op het gebied van onderwijs, veiligheid en economie. In 2011 is 2,3 miljoen voor het Economisch Offensief Almere Werkt beschikbaar gesteld.

Het waarom voor de impuls
De economische uitdaging is groter dan die van andere grote steden. Met een oorsprong als woonstad mist de stad zowel een uitgekristalliseerd economisch profiel als een imago van een stad waar gewerkt wordt.

Het aantal arbeidsplaatsen in Almere is naar verhouding 30% lager dan in andere steden, en de werkloosheid hoger. Bovendien staan dagelijks veel inwoners die elders werken in de file, terwijl werken waar je woont de toekomst heeft.

Sterke focus op economisch profiel
De uitvoering richt zich op het economisch profiel van de stad. Daarom is er 1 miljoen euro inzetbaar voor een aanjaagfonds voor het Economic Development Board Almere (EDBA). Daar werken ondernemer, overheid en onderwijs samen aan de uitvoering in concrete businesscases rond vijf specifiek Almeerse clusters: Health, Wellnes & Life Scienses, ICT & Media, Handel & Logistiek, Duurzaam bouwen & gebiedsontwikkeling en Luchthaven Lelystad. Daarmee bepalen zij samen het economisch profiel van Almere.

Dienstverlening van een 7 naar een 9
Met de resterende 1.3 miljoen verhoogt de gemeente de kwaliteit van haar dienstverlening aan ondernemers. Denk daarbij aan een herkenbaar fysiek en virtueel ondernemersloket. Een streven naar excellent gastheerschap ook met partners in de stad, een representatieve ontvangst voor nieuwe bedrijven met een overzichtelijk en op de vraag toegesneden productaanbod en zelfs een Almere-App.

Belang van impuls
De economische ontwikkeling van de stad heeft in Almere de komende jaren prioriteit. Het hebben van werk heeft een enorme impact op de persoonlijke kwaliteit van leven. Het is de manier om in eigen onderhoud te voorzien, brengt onafhankelijkheid en vergroot het individuele en collectieve welvaren. Investeren in groei van de werkgelegenheid is investeren in mensen. Mensen die op hun beurt de stad maken.
Provincie:
Tag(s):