vrijdag, 20. mei 2011 - 12:06

Ambacht van het breien krijgt nieuwe impuls

De kunst van het breien wordt weer op de kaart gezet. Met het project Innovative Knit Craft geeft ArtEZ Academie voor Art&Design dit ambacht een nieuwe impuls en de provincie Gelderland steunt dit initiatief met subsidie van 75.430 euro.

Doel van het project is de kennis van techniek en cultuurhistorie van oude ambachten die nu nog bij amateurs zit, over te dragen aan professionals in de creatieve sector. Op deze manier blijft deze kennis behouden en verwerft een nieuwe betekenis.

ArtEZ werkt in het project Innovative Knit Craft structureel samen met het Openluchtmuseum. Zij gaan een duurzame uitwisseling tot stand brengen tussen ambachtdeskundigen, amateurbreiers van het Openluchtmuseum, de professionele breiers The Dutch Knitters, studenten ArtEZ (desing, fashion en fine arts) en creatieve professionals. Door de inhoudelijke kennis te vergroten krijgen de sectoren fine art, product design en fashion een nieuwe impuls en kunnen samenwerkingsverbanden tot stand worden gebracht. Ook kan een nieuwe manier van kijken industriële vernieuwing mogelijk maken en en kunnen museale collecties een inspiratiebron zijn voor hedendaagse vormgeving en beeldende kunst.
Provincie:
Tag(s):