vrijdag, 1. juli 2011 - 12:57

Amber Alert blijft actief in Veenendaal

Veenendaal

Deze week verschenen in diverse media berichten over het weren van Amber Alert op zondag in Veenendaal. De geschetste situatie is feitelijk onjuist, zo meldt de gemeente Veenendaal.

Amber Alert blijft actief in Veenendaal en iedere inwoner kan zich hiervoor vrijwillig aanmelden. Het besluit van de gemeenteraad op 20 juni ging over het plaatsen van reclamezuilen in de Hoofdstraat en het gebruik hiervan buiten winkeltijden.

'We betreuren het dat er onjuiste berichten in de media zijn verschenen over het al dan niet toestaan van Amber Alert. Net als voor alle gemeenten in Nederland is Amber Alert ook voor Veenendaal belangrijk als het gaat om het melden van vermissing of ontvoering van kinderen. We roepen inwoners dan ook op zich via de site www.amberalertnederland.nl aan te melden, zodat ze sms-berichten of berichten op hun website of pc ontvangen bij vermissing of ontvoering van een minderjarige'. Aldus de gemeente.

Raadsbesluit
In de raadsvergadering van 16 juni werd een motie behandeld over het toestaan van commerciële uitingen buiten openingstijden van de winkel op twee geplande reclamezuilen in de Hoofdstraat.

Tijdens een eerste stemming werd hiervoor geen meerderheid van stemmen behaald (14-14). Omdat niet meer dan 28 van de 33 raadsleden aanwezig waren werd de stemming verplaatst naar de eerstvolgende vergadering. Op maandag 20 juni werd de motie met 17 tegen 16 stemmen verworpen.

Dit betekent dat de geplande reclamezuilen buiten openingstijden van de winkels uitstaan. Er zijn op dat moment geen commerciële of niet-commerciële uitingen te zien. Amber Alert valt onder de niet-commerciële uitingen.
Provincie:
Tag(s):