woensdag, 10. augustus 2011 - 14:35

'Ambulance-klevers' stevig aangepakt

Tilburg

De Regionale Ambulance Voorziening, de politie Midden- en West-Brabant en de Gemeenschappelijke Meldkamer hebben afspraken gemaakt om ambulance-klevers direct aan te pakken. Dit meldt de politie MW-Brabant woensdag.

In de afgelopen maanden zijn meerdere gevallen gemeld van automobilisten die voor gevaarlijke situaties zorgen doordat ze kleven aan een ambulance met een spoedrit.

Direct aan de kant
Zo mogelijk wordt na een melding van een ambulancebemanning over een klever de wegpiraat direct door de politie aan de kant gezet en proces-verbaal aangezegd. In andere gevallen wordt contact opgenomen met de eigenaar van de auto.

Afhankelijk van het gevaar wat de bestuurder heeft gecreëerd, worden er sancties opgelegd. In het geval de bestuurder bij het meldpunt van de Wegpiraat al bekend is, kan zelfs via het CBR gevraagd worden om het rijbewijs ongeldig te verklaren.

Het overleg tussen de hulpdiensten werd gehouden na een melding van een ambulance-klever op vrijdag 10 juni jl. De centralist op de Meldkamer kreeg een melding binnen van een man die thuis, in de omgeving van Zundert, flinke pijn op de borst kreeg.

Ambulance-klever
Vanuit Ulvenhout werd er direct een ambulance aangestuurd. Onderweg kreeg de ambulance te maken met een weggebruiker die gebruik dacht te maken van de spoedsituatie door op korte afstand achter de ambulance mee te rijden.

De bestuurder dacht op die manier gebruik te maken van de voorrang welke de hulpverlener heeft in spoedgevallen. De klever creëerde hiermee een dermate gevaarlijke situatie dat de ambulance de snelheid aan moest passen om ongevallen te vermijden.

‘Uiteindelijk verliest de ambulance kostbare minuten welke ten koste gaan van de patiënt. Los hiervan ontstaat een levensgevaarlijke situatie voor weggebruikers en de ambulance, dit terwijl het gaat om een hulpverlener op weg naar een levensbedreigende situatie, de wereld op zijn kop’, aldus de politie.

Dit is helaas geen uitzondering, dergelijke situaties komen met enige regelmaat voor. In de afgelopen maanden werden drie van dergelijke voorvallen door medewerkers van de ambulancedienst bij het meldpunt van de Wegpiraat ter kennis gebracht.

Ook in de regio Brabant Noord zijn, zo melden het regiokorps en de Regionale Ambulance Voorziening, over de aanpak van deze overlast afspraken gemaakt.
Provincie:
Tag(s):