woensdag, 16. november 2011 - 16:02

Andere organisator TT-festival in 2012

Assen

De gemeente Assen gaat in 2012 in zee met een andere organisator voor het TT-festival dan voorgaande jaren. Gedurende de jaren 2007 tot en met 2011 heeft LOC7000 naar ieders tevredenheid het TT Festival Assen georganiseerd. LOC7000 heeft echter aangegeven geen kans meer te zien het festival te organiseren.

LOC7000 heeft het college van B&W te kennen gegeven al meerdere keren verlies gedraaid te hebben op het TT-festival. De evenementenorganisator ziet geen kans in de huidige opzet het verlies om te zetten naar winst. Gezien de economisch ongunstige periode heeft de gemeente Assen op haar beurt geen mogelijkheid om extra geld voor het festival beschikbaar te stellen. Om die reden is in goed onderling overleg besloten om afscheid van elkaar te nemen voor wat betreft de organisatie van het T.T.-festival 2012.

Een aantal weken geleden heeft het Asser bedrijf Diner Mobile zich gemeld voor de organisatie van het TT-festival. Tussen Diner Mobile en gemeente is inmiddels een gesprek geweest. Komende week gaan beide partijen verder in gesprek om de organisatie van het festival 2012 binnen de eisen van programmering en budgettering te organiseren.

Op dit moment wordt gewerkt aan een visiedocument voor de toekomst van het TT Festival. Hierbij zijn de binnenstadsvereniging MKB-Assen, de horeca afdeling Assen, het TT Circuit, Gilde Bart en de provincie Drenthe nauw betrokken.

In 2012 wordt een nieuwe aanbesteding gehouden voor de organisatie van het TT Festival voor 2013 en volgende jaren.
Provincie:
Tag(s):