vrijdag, 14. januari 2011 - 23:15

Ansen krijgt veilige paddenoversteek

Ansen

Ieder jaar steken duizenden padden en kikkers in het voorjaar de Ruinerdijk in Ansen over. Zonder maatregelen overleven velen deze paddentrek niet en sneuvelen onder de wielen van auto’s.

Bewoners en scholieren brengen daarom jaarlijks de padden en kikkers in emmers naar de overkant. De Wolden komt tegemoet aan de wens van de bewoners om de padden een veilige oversteek te bieden. Deze komt er in de vorm van een paddentunnel.

In 2008 hebben bewoners van het gebied de gemeente De Wolden gevraagd om de Ruinerdijk af te sluiten tijdens de paddentrek. De periode van de paddentrek is echter sterk afhankelijk van de weersomstandigheden en is dus niet vooraf te bepalen. Mede vanwege de verbindende functie van de Ruinerdijk tussen Ruinen en Ansen heeft gemeente De Wolden besloten deze weg niet af te sluiten.

Wel is een alternatief onderzocht, namelijk een andere oversteek in de vorm van een paddentunnel. Dit is een smalle betonnen bak (tunnel) afgedekt met roosters. Om de padden naar de tunnel te geleiden worden opvangschermen aangebracht. De tunnel heeft niet alleen een functie voor padden, maar ook voor kikkers en salamanders.

De Wolden heeft de aanleg van een paddentunnel in de Ruinerdijk opgenomen in het Omgevingsproject Ansen. De kosten à € 10.000 worden gefinancierd door gemeente De Wolden, Staatsbosbeheer en provincie Drenthe. De uitvoering start op 18 januari 2011.
Provincie:
Tag(s):