donderdag, 20. januari 2011 - 12:22

ANWB: Openbaar vervoer moet op de schop

Den Haag

Het openbaar vervoer moet op de schop. De ANWB pleit voor het instellen
van een onderzoekscommissie, die een nieuwe schets moet maken over de
inrichting van het openbaar vervoer in Nederland.

Directe aanleiding zijn de winterse problemen waarmee de NS en Prorail de afgelopen periode te maken hadden. Deze nieuwe commissie moet de storingsgevoeligheid en de communicatie richting reiziger onder de loep nemen. Bovendien moet deze commissie kijken naar de invoering van de OV-chipcard die door onduidelijke verantwoordelijkheden moeizaam verloopt.

Dat zei hoofddirecteur Guido van Woerkom van de ANWB vandaag tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer die was belegd naar aanleiding van de problemen de afgelopen tijd op het spoor. “Als we als samenleving nu niet de juiste keuzes maken bij het robuuster maken van het openbaar vervoer, moet de Tweede Kamer volgend jaar weer een debat wijden aan dit vervoer. In die situatie wil niemand komen”, zo zei Van Woerkom.

Een oproep tot betere samenwerking tussen de organisaties is naar de mening van de ANWB onvoldoende. In 1993 heeft de commissie Wijffels geadviseerd te komen tot een andere taakverdeling in het openbaar vervoer. Deze is in de jaren daarna geëvalueerd. Anno 2011 is het goed met de ervaringen van de afgelopen jaren te kijken waar processen niet goed lopen. Een commissie zou opnieuw aan de tekentafel moeten gaan om een nieuwe schets te ontwerpen.

De ANWB erkent dat de NS in de relatie tot de klant beter heeft gepresteerd dan tijdens de vorige winter. Toch wijst de ANWB erop dat de huidige procedures voor incidenten goed moeten worden bekeken en zo moeten worden ingericht dat de reiziger centraal staat. Zowel de NS als Prorail moeten van tevoren alert zijn bij welke omstandigheden (slecht weer, evenementen) extra maatregelen nodig zijn. Verder is het de vraag of de verdeling van taken tussen de NS en Prorail niet te ingewikkeld is.

Als voorbeeld voor het verkorten van procedures om incidenten op het spoor op te lossen kan het project incidentmanagement voor het verkeer op de weg zijn. Een groot aantal partijen (politie, brandweer, Rijkswaterstaat, ANWB) werken bij een incident op de weg samen met als belangrijk doel de weg weer vrij te maken. Dat lukt in veel gevallen binnen 20 minuten.

De trein is een belangrijke schakel in het netwerk van openbaar vervoer. Eén miljoen leden van de ANWB reizen geregeld met de trein. Daarom ziet de bond het als zijn taak om op de komen voor de belangen van deze leden.
Provincie:
Tag(s):