dinsdag, 28. juni 2011 - 22:06 Update: 08-07-2014 0:57

AOW-partnertoeslag per 1 augustus omlaag

Den Haag

De AOW-partnertoeslag gaat met ingang van 1 augustus 2011 met 10 procent omlaag. 'Huishoudens met een gezamenlijk inkomen tot circa € 30.000 vallen buiten deze maatregel', meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) dinsdagavond.

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister Kamp van SZW dat dit regelt. De AOW-maatregel bespaart jaarlijks ruim € 100 miljoen.

De maatregel is onderdeel van een breder pakket van het kabinet om de overheidsfinanciën op orde te brengen. ‘De AOW-uitgaven stijgen de komende jaren fors door de gestegen levensverwachting. Het ligt daarom voor de hand om binnen de AOW op zoek te gaan naar een oplossing’, aldus minister Kamp. ‘

De partnertoeslag is een inkomensaanvulling voor AOW-gerechtigden met een partner jonger dan 65 jaar. De toeslag bedraagt maximaal vijftig procent van het nettominimumloon en is afhankelijk van de inkomsten van de jongere partner.

De AOW-partnertoeslag wordt in 2015 afgeschaft voor mensen die na die datum 65 jaar worden. Het kabinet Kok-I besloot dit al in 1995 vanwege de verdergaande individualisering, de emancipatie van vrouwen en het grotere belang van aanvullende pensioenen naast de AOW.
Categorie:
Tag(s):