vrijdag, 11. maart 2011 - 13:26

Aquapol blokkeert containers in Antwerpen en Rotterdam

Rotterdam

Aquapol, een Europees samenwerkingsverband van de politie te water, heeft op 3 maart een grootscheepse EVOA (Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen) controle gehouden. Dit heeft de politie vrijdag bekendgemaakt.

Bij deze controle, specifiek gericht op het grensoverschrijdend vervoer van afvalstoffen op het water, zijn in totaal zevenentwintig verdachte containers geselecteerd en acht containers geblokkeerd. Op de losplaatsen wordt nader onderzoek gedaan naar de inhoud van deze containers.

De gezamenlijke actie werd gecoördineerd vanuit de Centrale Post aan de Kreekraksluizen in Zeeland. Hierbij werkte de Waterpolitie van het KLPD, de Zeehavenpolitie Rotterdam-Rijnmond en de Scheepvaartpolitie Antwerpen nauw samen.

Assistentie werd verleend door de Federale Leefmilieu Inspectie (FLI), Milieu-inspectie (MI) Douane Rotterdam en de VROM-inspectie. In totaal zijn er twintig binnenschepen gecontroleerd op het vervoer van afvalstoffen.

Resultaten
In Antwerpen zijn drie binnenvaartschepen gecontroleerd en drie containers geblokkeerd. In Rotterdam zijn dertien schepen gecontroleerd en vijf containers geblokkeerd met metaalafval afkomstig uit Duitsland met bestemming Hong Kong. De geblokkeerde containers worden nader onderzocht op naleving van EVOA regels.

Bij Dordrecht is een schip gecontroleerd waarop containers stonden met dure auto’s. Het schip had twee containers aan boord met afval van mica (glas) uit Madagaskar met bestemming Frankrijk. Omdat de benodigde documenten ontbraken is aan de Franse autoriteiten gevraagd om de inhoud van deze containers te inspecteren op de losplaats. Op een ander schip is een container met afval van kunststoffen naar Hongkong geselecteerd die wordt verder onderzocht in Antwerpen.

In tegenstelling tot het vervoer van gevaarlijke stoffen, weten schippers soms niet dat ze afvalstoffen vervoeren terwijl bij controle uit de ladingdocumenten blijkt dat aan boord er wel degelijk containers zijn met als lading afvalstoffen.

Geen oponthoud
Tijdens de controle is vanuit de lucht door een politiehelikopter gekeken waar de schepen zich bevonden die voor controle in aanmerking kwamen. Hierdoor konden de vijf surveillanceschepen gericht worden ingezet. Tijdens de controle konden de schepen gewoon verder varen, waardoor er geen onnodig oponthoud was en vertragingen tot een minimum beperkt werden.
Provincie:
Tag(s):