donderdag, 12. mei 2011 - 9:29 Update: 08-07-2014 0:58

Arbeidsinspectie spoort meer onveilig en illegaal werk op

Den Haag

De Arbeidsinspectie trof in 2010 meer bedrijven aan waar onveilig of illegaal werd gewerkt dan in 2009.

De arbeidsomstandigheden waren bij 61 procent van de gecontroleerde bedrijven niet in orde, bij controles op illegaal werk was bij 18 procent van de bedrijven iets mis. In 2009 ging het om respectievelijk 58 en 17 procent. De stijging is vooral het gevolg van steeds gerichtere inspecties bij bedrijven waar overtredingen worden vermoed.
Categorie:
Tag(s):