dinsdag, 7. juni 2011 - 8:14

Arbeidsinspectie treedt op tegen onveilige schermsystemen voor stallen

Den Haag

De Arbeidsinspectie verbiedt per direct het verkopen en leveren van schermsystemen voor stallen die niet zijn afgeschermd of beveiligd tegen beknelling.

Aanleiding zijn twee dodelijke ongelukken waarbij jonge kinderen bekneld raakten bij de plek waar het scherm wordt opgerold. De betrokken fabrikanten zijn door de Arbeidsinspectie in een brief op de hoogte gebracht van deze maatregel.

Daarnaast zijn fabrikanten verplicht om al hun afnemers per direct te informeren over het risico op beknelling en de manier om dit te voorkomen. Voor onbeveiligde machines geldt dat ervoor gezorgd moet worden dat personen niet dichtbij een schermsysteem kunnen komen. Als dit niet te voorkomen is, moet de machine buiten werking worden gesteld. Voor eind juni moeten de systemen door de fabrikant zijn voorzien van afschermingen of beveiligingsinrichtingen, anders moeten ze worden teruggenomen.

In mei 2010 en mei 2011 overleden twee kinderen op verschillende boerderijen door beknelling in een stalschermsysteem. Deze ongevallen vonden plaats bij het oprollen van het doek. Deze schermsystemen waren niet beveiligd.

Schermen zijn oprolbare kunststof gordijnen die aan zijkanten van stallen hangen. Doel is het klimaat in de stal te regelen. Afhankelijk van het weer gaan de gordijnen omhoog of omlaag, al of niet computergestuurd. Bij de twee ongevallen zijn kinderen in het zich oprollende doek verstrikt geraakt.

De oprolbare en automatisch aangedreven schermsystemen worden door de Warenwet als machines aangemerkt en moeten op grond daarvan voldoen aan de veiligheids- en gezondheidseisen van de Machinerichtlijn. Zodra ze voldoen aan de veiligheidseisen kunnen de stalschermsystemen weer door de fabrikanten in de handel worden gebracht.

De Arbeidsinspectie zal steekproefsgewijs controleren of de fabrikanten zich aan de opgelegde maatregelen houden.
Provincie:
Tag(s):