dinsdag, 11. januari 2011 - 16:06

Archeologische vondst in bouwput Drents Museum

Assen

Onder het Drents Museum is aannemer Geveke bij het leegpompen van de ondergrondse verbinding tussen nieuwbouw en oudbouw gestuit op een restant van een middeleeuwse waterput. De put hangt ongetwijfeld samen met het klooster dat op die plek rond het midden van de 13e eeuw is gesticht.

De archeologen zullen aanstaande donderdag 13 januari de positie van de archeologische structuur ter plaatse op foto en tekening vastleggen en er zal worden nagegaan of er nog andere archeologische artefacten herkenbaar zijn. De resten kunnen ter plaatse niet behouden
blijven. In eerste instantie zullen de houten balken na opgraving gedetailleerd getekend, beschreven en bekeken worden op bewerkingssporen. Ook de aanwezige stenen dienen opgemeten te worden en op steensoort gedetermineerd. Hierna zal in samenspraak met de provinciaal archeoloog een beslissing genomen worden over dateringsonderzoek.

De bouwwerkzaamheden in de onderdoorgang zijn voorlopig even stilgelegd en aannemer Geveke en de provincie Drenthe stellen materieel beschikbaar om het onderzoek naar behoren uit te kunnen voeren. Na het onderzoek verwacht de provincie snel verder te kunnen met de ondergrondse verbinding in de Kloosterstraat, die de nieuwe tentoonstellingsvleugel en de oudbouw met elkaar verbindt. Wat er met de overblijfselen van de put gebeurt, wordt na het onderzoek duidelijk.
Provincie:
Tag(s):