vrijdag, 16. september 2011 - 1:04

Arnhem stopt met aanbieden vrijwillige inburgering

Arnhem

De gemeente Arnhem stopt met onmiddellijke ingang met het aanbieden van nieuwe opleidingstrajecten aan vrijwillige inburgeraars. De gemeente heeft dit moeten besluiten omdat het Rijk inburgering als gemeentelijke taak afbouwt en hiervoor geen geld meer beschikbaar stelt.

De afgelopen maanden is hard gewerkt om nog zo veel mogelijk trajecten van start te laten gaan. Het plan voor dit jaar was om zowel verplichte als vrijwillige inburgeraars een traject aan te bieden. Volgend jaar zou er alleen nog ruimte zijn voor mensen die verplicht moeten inburgeren.

Op basis van het beschikbare geld kunnen in 2011 maximaal 500 mensen starten met een inburgeringstraject. De afdeling inburgering van de gemeente heeft er zo hard aan getrokken dat begin juni de teller al ruim boven de 300 stond. Momenteel zijn er al 440 inburgeraars gestart met een opleidingstraject. Daarnaast zijn er mensen die dit jaar nog verplicht moeten inburgeren en mensen die al gemeld hebben dat ze interesse hebben om vrijwillig een opleidingstraject te volgen. Eerder dan voorzien moet de gemeente daarom stoppen met het werven van vrijwillige inburgeraars.

Volgend jaar blijven trajecten beschikbaar voor mensen die verplicht moeten inburgeren. De gemeente gaat ervan uit dat er voor deze categorie volgend jaar nog 60 tot 100 trajecten van start zullen gaan.

Na 2012 houdt inburgering helemaal op als gemeentelijke taak. Nieuwkomers die verplicht zijn in te burgeren draaien dan zelf voor de kosten op. Dat geldt vanaf nu dus al voor mensen die vrijwillig willen inburgeren.
Provincie:
Tag(s):