woensdag, 2. februari 2011 - 22:03

Arnhem wil lichthinder in de Veluwe terugdringen

Arnhem

De gemeente Arnhem wil lichthinder in het Arnhemse gebied van de Veluwe terugdringen en de donkerte beschermen.

De gemeente Arnhem neemt in het gebied ten noorden van de Schelmseweg verschillende maatregelen om lichthinder te beperken. Hierbij neemt de gemeente de sociale veiligheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid in acht.

Ook kunnen inwoners van Arnhem zelf hun steentje bijdragen, bijvoorbeeld door het sluiten van gordijnen en terughoudend omgaan met sierverlichting.

Te veel kunstlicht is niet goed voor mens en natuur. Daarnaast kan het terugdringen van lichthinder de energiekosten verminderen. Ook onderzoekt de gemeente of het mogelijk is om openbare verlichting op sommige plekken (zoals natuurgebieden) achterwege te laten. Verder worden donkertebescherming en lichthinderreductie opgenomen in bestemmingsplannen.

In de wijk Schaarsbergen pakt de gemeente de openbare verlichting, reclameverlichting en particuliere verlichting aan. In deze woonwijk wordt een nieuw type straatverlichting toegepast dat zorgt voor minder lichthinder. Ook bij grote instellingen en militaire terreinen wil de gemeente maatregelen bevorderen om lichthinder te beperken. En bij sportterreinen, bedrijven, campings en maneges gaat de gemeente na hoe de terreinverlichting en verlichting van de parkeerplaatsen aangepast kunnen worden.

Mensen, dieren en planten hebben behoefte aan licht, maar een overdaad aan licht schaadt. Zeker als het om kunstverlichting gaat. Inmiddels is het 's nachts nergens in ons land nog echt donker. Steeds meer mensen hebben last van slaapstoornissen als gevolg van verlichting (bijvoorbeeld nabij sportvelden of bij reclameverlichting). Ook de dierenwereld raakt ten gevolge van nachtelijke verlichting ontregeld.

Tegen de achtergrond van de toenemende lichthinder en lichtvervuiling zijn in 2006 zestien Veluwegemeenten, waaronder Arnhem, en de provincie Gelderland gestart met het project 'Veluwe Donker en stil' dat zich richt op verlichting in de openbare ruimte. De provincie heeft in het kader van dat project verschillende provinciale wegen, zoals de Apeldoornseweg aangepakt. Hier staan energiezuinige en dimbare lichtmasten, die ook minder strooilicht geven dan de standaardverlichting. Ook een aantal gemeentelijke wegen, zoals de Schelmseweg, Kemperbergerweg en Bakenbergseweg beschikken inmiddels over een dergelijke verlichting.
Provincie:
Tag(s):