zaterdag, 10. december 2011 - 17:49

‘Arnhemmers uit de uitkering en aan het werk’

Arnhem

"Arnhem leert en werkt! Dat gebeurt al op vele fronten, maar het kan en moet de komende jaren nog veel beter."

Dit schrijft wethouder Michiel van Wessem in zijn voorwoord van de werkversie van het meerjarenbeleidsplan 'Arnhem leert en werkt'. In dit beleidsplan geven burgemeester en wethouders aan hoe ze mensen met een uitkering weer aan het werk willen krijgen en houden. De gemeente loopt met dit plan vooruit op de nieuwe wet Werken naar Vermogen die begin 2013 van kracht wordt.

De Arnhemse gemeenteraad heeft de uitgangspunten voor het gemeentelijke beleid eerder al omarmd met de vaststelling van de contourennota 'Werken naar Vermogen'.

Het nu gepresenteerde meerjarenplan vult deze uitgangspunten verder in. De nota geeft ook aan hoe de gemeente de komende jaren het aantal uitkeringsgerechtigden met 1.100 omlaag denkt te brengen.

Om onder meer dit doel te bereiken, start Arnhem een heus werkgeversoffensief. Daarbij wordt ingezet op nieuwe banen en leerwerkplekken in sectoren als zorg en welzijn en bouw en techniek. Uiteindelijk profiteren alle partijen daar van: werkgevers die vakkrachten nodig hebben, de gemeente die geschikt personeel kan leveren en uitkeringsgerechtigden die weer aan de bak komen. Het beleidsplan gaat verder in op thema's als zelfredzaamheid, werken naar loonwaarde en het bestrijden van (bijstand)fraude.

Arnhem gaat de werkversie van het beleidsplan de komende maand bespreken met tal van in- en externe partijen. Het resultaat van deze bespreking zal betrokken worden bij het opstellen van het definitieve plan. Dit plan zal de gemeenteraad naar verwachting in februari vaststellen. Het complete plan 'Arnhem leert en werkt' staat op internet: www.arnhem.nl (Werk en Inkomen). Belangstellenden kunnen meepraten en ideeën aanreiken via internet www.meedoeninarnhem.nl.

Arnhem krijgt steeds minder geld om mensen met een uitkering aan het werk te helpen en te houden.Toch wil de gemeente het aantal bijstandsgerechtigden de komende jaren fors omlaag brengen.

Tot 23 december kunnen inwoners via www.meedoeninarnhem.nl concrete ideeën indienen om mensen aan het werk te helpen in deze financieel krappe tijden. Mensen kunnen zich laten inspireren door anderen, eigen ideeën toevoegen, het beleidsplan lezen, een poll invullen, mee discussiëren via linkedin of vragen stellen aan de projectleider.
Provincie:
Tag(s):