dinsdag, 12. april 2011 - 15:55

Arrestatiegegevens van duizenden Joden in archieven gevonden

Den Haag

Van ongeveer negenduizend Joodse gedeporteerden is ontdekt door wie ze in de Tweede Wereldoorlog zijn gearresteerd en wanneer.

In veel gevallen zijn ook achtergronden over arrestaties bekend geworden. Dat is het resultaat van een uitvoerig onderzoek in strafdossiers in het Nationaal Archief.

Een groep van zes professionele onderzoekers onder leiding van Jan Kompagnie (Nationaal Archief) en auteur Ad van Liempt is in september 2010 begonnen met dit project.

Zij probeerden in de dossiers van zogenoemde ‘jodenjagers’ zoveel mogelijk namen van slachtoffers van de deportaties, vooral onderduikers, te vinden. Daardoor zijn geïnteresseerde nabestaanden in staat informatie over de arrestatie en deportatie van hun familieleden te verzamelen, die op andere wijze niet te achterhalen valt.

Het project kan beschouwd worden als een nadere ontsluiting van het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR). Dit archief was tot nu toe alleen te doorzoeken op naam van de daders.

Maar de nabestaanden van de meer dan honderdduizend gedeporteerde Joden uit de Tweede Wereldoorlog hebben meestal geen idee door wie hun familieleden zijn gearresteerd, en weten dus niet wie de daders waren.

Het nu vrijwel afgeronde project kiest een andere invalshoek. De projectleiders hebben ongeveer 240 strafdossiers geselecteerd van lieden die zich in de oorlog intensief bezighielden met het opsporen en arresteren van Joden.

Het gaat om de gespecialiseerde Colonne Henneicke (ruim vijftig mannen die vanuit Amsterdam werkten), maar ook om speciale afdelingen binnen de politiekorpsen van de Nederlandse steden. Zij arresteerden aan de lopende band Joodse onderduikers door zeer intensief te rechercheren en zoveel mogelijk informatie over deze groep te verzamelen, vaak via betaalde tips.

In de komende weken zullen de namen van de gevonden slachtoffers worden gekoppeld aan de database van het Digitaal Monument Joodse Gemeenschap. Met een korte mededeling worden belangstellenden daar gewezen op de mogelijkheid om meer gegevens over de arrestatie van de betrokken persoon te vinden in het Nationaal Archief.

Het kilometers lange CABR-archief is omwille van privacy niet zomaar toegankelijk voor iedereen die er onderzoek in wil doen. Nabestaanden die naar aanleiding van het project onderzoek willen doen en vragen hebben, kunnen een brief sturen of mailen naar info@nationaalarchief.nl.

De resultaten van het project worden op 12 april bekend gemaakt tijdens een symposium in het Nationaal Archief in Den Haag.
Provincie:
Tag(s):