vrijdag, 25. maart 2011 - 22:44

Artiesten maken Verzet uit de oorlog actueel

Westerbork

Claudia de Breij, Moke, De Kast, Freek de Jonge, Extince, Maarten Peters, Liesbeth List, Margriet Eshuijs, Frederique Spigt en Maarten van Roozendaal, ze schreven en zongen ieder een nieuw lied voor een bijzondere CD.

Een CD om de veelgestelde vraag ‘Wat zou ik doen?’ als het over 1940-1945 gaat, een actuele invulling te geven. Dilemma’s en keuzes, ja of nee zeggen geldt niet alleen voor tijden van oorlog, onderdrukking of vervolging. Kiezen voor de medemens is van alle tijden. Dat is te horen op de CD Wat zou ik doen, samengesteld in opdracht van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork.

De 100-jarige oud-verzetsman en pedagoog prof.dr. Johan van Hulst ontvangt het eerste exemplaar op maandag 4 april in de schouwburg van Amstelveen. Tijdens de oorlog was hij directeur van de Kweekschool aan de Plantage Middenlaan. Van daaruit speelde hij een actieve rol om Joodse kinderen vanuit de Hollandsche Schouwburg te laten onderduiken.

Live optreden zullen Margriet Eshuijs, Freek de Jonge, De Kast, Moke, Frederique Spigt en Maarten Peters.

Aan de CD is een DVD toegevoegd met interviews met oud-verzetsmensen Mieke van den Burger-Steensma, Joke Folmer en Peter Molthoff. Zij vertellen welke keuzes ze destijds hebben gemaakt en hoe die hebben doorgewerkt in hun leven. Op de DVD tevens een clip ‘The making of…’, die ook op YouTube is te zien.

Wat zou ik doen is (ook) een educatief project voor studenten van de lerarenopleidingen basisonderwijs (pabo’s). Het project bestaat naast de CD en DVD uit workshops op de pabo’s en de Expogé-prijs. Vanaf 2012 zal jaarlijks het door oud-verzetsvrouw Truus Menger ontworpen beeld Verzet dat niet verdwijnt worden uitgereikt aan de pabo-student die het gedachtegoed van het verzet op de meest inspirerende en originele manier heeft doorgegeven.

Wat zou ik doen maakt deel uit van het project ‘Verhalenvertellers van de toekomst’, waarmee het Herinneringscentrum Kamp Westerbork zich richt op lerarenopleidingen basisonderwijs.

Dankzij financiële ondersteuning van het Ministerie van VWS wordt Wat zou ik doen dit jaar gratis aan alle pabo’s beschikbaar gesteld.

Wat zou ik doen is ook in de verkoop en te bestellen bij het Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Prijs € 14,95 (t/m 5 mei € 12,50).
Provincie:
Tag(s):