woensdag, 19. januari 2011 - 11:34

Artis krijgt 10 miljoen euro voor het opknappen karakteristieke monumenten

Amsterdam

Gedeputeerde Staten van Noord —Holland subsidiëren de restauratie, renovatie en herbestemming van een viertal karakteristieke monumenten met grote historische waarde op het Artis complex en de restauratie en herinrichting van de historische parkaanleg.

Hiermee geven zij invulling aan de motie van Provinciale Staten van Noord-Holland om de vernieuwing van Natura Artis Magistra met 10 miljoen euro te ondersteunen.

Sascha Baggerman, gedeputeerde Cultuur van de provincie Noord-Holland: “Artis is meer dan een dierentuin. Op het terrein staan prachtige historische monumenten. Met deze investering financieren we de noodzakelijke restauratie en het toegankelijk(er) maken van de gebouwen. Hiermee behouden de gebouwen hun historische waarde en kunnen er nog meer mensen van dit culturele erfgoed genieten.”

Het eerste project dat medegefinancierd wordt door de provincie Noord-Holland is de restauratie en renovatie van het historische Apenhuis en Vogelhuis. De restauratie van het rijksmonument Apenhuis en het gemeentelijke monument Vogelhuis, die beide van de hand van architect Ouënhuis zijn, is op 11 februari 2009 gestart. De restauratie van deze monumenten zal dit jaar worden afgerond.

Daarnaast is de bijdrage van de provincie Noord-Holland door Gedeputeerde Staten bestemd voor de restauratie en herbestemming van de Ledenlokalen en het Groote Museum. Beide Rijksmonumenten liggen aan het toekomstige openbare groene Artis-plein. Het Groote Museum, dat gebouwd is tussen 1850 en 1855, wordt als culturele ontmoetingsplek en museum in ere hersteld. De Ledenlokalen, die gebouwd zijn in 1870, zullen ruimte bieden aan de eerste dierentuin ter wereld voor micro-organismen, de MicroZoo en aan een stadsbrasserie.

Artis is bijzonder verheugd met deze invulling van de subsidie van de provincie Noord-Holland omdat Artis dankzij deze subsidie op geweldige wijze invulling kan worden gegeven aan haar opdracht om te zorgen voor haar 19de-eeuwse erfgoed.

Foto 1: Het Rijksmonumentale Apenhuis wordt vernieuwd.
Foto 2: Het Apenhuis zoals het vroeger was.
Provincie:
Tag(s):