woensdag, 14. december 2011 - 21:23

Assen krijgt nieuwe Stadsboulevard, Havenkwartier stap verder

Assen

Het college van Burgemeester en Wethouders van Assen heeft dinsdag haar akkoord gegeven aan de plannen voor de Stadsboulevard in Assen. Ook kiest het college voor hoog water in het Havenkwartier in combinatie met een beweegbare brug. Het college van B&W legt de visie Stadsboulevard en de varianten hoog en laag water in het Havenkwartier ter besluitvorming voor aan de raad.

De Stadsboulevard loopt langs het centrum en beslaat het traject tussen de Europaweg Zuid en de Europaweg Noord. Belangrijkste ingrepen in deze route zijn een nieuwe verbinding naar en van Assen Oost via een tunnel bij de Mandemaat, een sterk verbeterd Pelikaankruispunt, aanpassingen rondom de kruising Rolderhoofdweg en een voorkeur voor een lage verbinding over het water bij het nieuwe Havenkwartier.

Hoog water in het Havenkwartier zorgt voor een meer onderscheidende woonwijk doordat er meer water in de wijk komt. Partners in het project onderschrijven deze keuze. In het plan is ruimte voor verschillende soorten woningen (koop- en huur) en een nieuw verblijfsgebied rondom de silo en de Havenkade. Op het Veemarktterrein komt ruimte voor parkeren, wonen en evenementen. Het plan wordt gefaseerd ontwikkeld.

De visie Stadsboulevard stelt dat een lage verbinding over het water bij het Havenkwartier de voorkeur heeft. De lage verbinding zorgt voor een goede verbinding tussen de stadsdelen en voor eenheid in de Boulevard. Bijkomend voordeel van een lage brug is dat de laanstructuur beter doorloopt. Het college ziet dat de ontwikkelkansen van het Havenkwartier het beste geborgd zijn met hoog water. Zij kiest daarom voor een combinatie hoog water — lage verbinding. Dit maakt dat zij een hernieuwde keuze voor een beweegbare brug bij het Havenkwartier maakt. Het college wil de brug alleen buiten de spits open stellen.

De Stadsboulevard gaat zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer door de stad, met name in de spits. Op veel plaatsen blijft de snelheid 50 kilometer per uur en blijft het aantal rijstroken beperkt. Er is veel aandacht in de visie voor de stedenbouwkundige invulling. Er is veel ruimte voor groen, de fiets krijgt een betere plek en de veiligheid wordt verbeterd. De nieuw te ontwikkelen stadswijken in het Havenkwartier en het Veemarktterrein worden goed ontsloten via de Stadsboulevard.

Afgelopen juli heeft de gemeenteraad gevraagd om de visie op de Stadsboulevard versneld en in samenhang met het Havenkwartier op te stellen. Op deze manier wilde de gemeenteraad een integrale afweging kunnen maken tussen meerdere projecten. Deze opdracht van de raad heeft volgens het college geleid tot een betere integrale afweging tussen de beide projecten. In maart was een vaste verbinding de preferente keus van de raad. Met de nieuwe en verdiepte inzichten gaat het college nu voor de keuze hoog water in combinatie met een vaste verbinding, en daarmee de beweegbare brug.

Aanwonenden zijn gedurende het opstellen van de visie en de plannen voor het Havenkwartier uitgenodigd om mee te denken en hun wensen en zorgen te uiten. Er was vooral zorg rondom geluidsoverlast. Veel mensen waren bang dat er een ‘snelweg door de stad’ zou komen. Iedereen wilde verbetering van het Pelikaankruispunt. Er waren ook verschillen van mening tussen inwoners onderling. Met name over het wel of niet laten bestaan van aantakkingen, zoals bij de Port Natalweg. De tussenstand van de plannen werd in november goed ontvangen door de aanwonenden. Enkele punten komen in de uitwerking terug.
Provincie:
Tag(s):