woensdag, 12. januari 2011 - 21:45

Assen zet in op samenwerking op gebied van cameratoezicht

Assen

De gemeente Assen zet de komende twee jaar actief in op het bevorderen van samenwerking op het gebied van privaat cameratoezicht in de stad.

Eerste stap is een proefproject in samenwerking met de parkmanagementvereniging Assen Noord. Het project behelst cameratoezicht op de bedrijventerreinen Messchenveld en Peelerpark. De gemeente stelt hiervoor € 75.000 beschikbaar. Voorwaarde daarbij is dat de betrokken ondernemers voor 25% bijdragen in de kosten en 50% uit subsidies kan worden betaald.

In mei 2010 nam de gemeenteraad in Assen de “motie cameratoezicht” aan. Die motie gaf opdracht aan het College van B&W om het huidige (camera-)toezicht te inventariseren en te onderzoeken of ondernemers bereid zijn om met de gemeente samen te werken. Daarbij dienden ook de mogelijkheden voor het toepassen van sensortechnologie te worden betrokken. Uit het in 2010 uitgevoerde onderzoek blijkt dat ondernemers graag willen samen werken op het gebied van het beveiligen van eigendommen, mits er een ondernemersfonds ingesteld wordt en het nieuwe toezicht niet meer kost dan het huidige.

De inventarisatie heeft nu geleid tot het initiatief voor een proefproject in Assen Noord. Daarnaast stelt de gemeente € 40.000 beschikbaar voor het aanstellen van een projectleider die initiatieven vanuit de binnenstad mede ontwikkelt en ondersteunt. Voorwaarde is dat het bedrijfsleven een gelijk bedrag beschikbaar stelt.

Daarnaast stelt de gemeente cameratoezicht in tijdens het TT festival. De kosten hiervan bedragen € 20.000. Dit cameratoezicht wordt ingezet om bezoekersstromen te kunnen monitoren. Bij drukke situaties kan ingegrepen worden om te voorkomen dat mensen in het gedrang komen.
Provincie:
Tag(s):