donderdag, 23. juni 2011 - 21:41

Asser rechtbank behandeld megazaak

Assen

In de rechtbank Assen wordt maandag begonnen met de behandeling van de zogenaamde "Kastanjezaak".

De zaak betreft een zogeheten megazaak. Het gehele dossier beslaat ongeveer 45.000 bladzijden. Door het Openbaar Ministerie (OM) zijn 35 personen als verdachte aangemerkt. De verdenkingen van het OM omvatten onder meer het aankopen en huren van huizen door heel Nederland en het aangaan van hypothecaire leningen bij banken, waarbij valse bescheiden zouden zijn gebruikt. In bijna alle huizen zou vervolgens een hennepkwekerij zijn ingericht. Na ontdekking van deze kwekerijen, beslaglegging en verkoop zouden banken verliezen hebben geleden.

De strafzaak tegen de verdachten neemt meerdere dagen in beslag. De zitting van maandag betreft geen inhoudelijke behandeling van de zaak, maar een regiezitting. Daarin krijgen de raadslieden van de verdachten de gelegenheid hun onderzoekswensen naar voren te brengen, waaronder het eventueel horen van getuigen. De regiezitting duurt van maandag tot en met woensdag. De rechtbank neemt vervolgens een beslissing op de ingediende verzoeken. Daarna vindt mogelijk nader onderzoek plaats. De inhoudelijke behandeling wordt later gepland.

De zaak wordt behandeld door de Noordelijke Fraudekamer. Deze kamer is een gespecialiseerde kamer die al meer dan 15 jaren ingewikkelde en omvangrijke fraudezaken behandelt en beoordeelt. Rechters uit de rechtbanken Leeuwarden, Groningen en Assen hebben zitting in deze kamer. Zowel de rechters als de ondersteuning van de kamer hebben zich gespecialiseerd in het voorbereiden, behandelen en afwerken van omvangrijke fraudezaken.
Provincie:
Tag(s):