vrijdag, 11. februari 2011 - 13:47

Atsma versnelt invoering nieuwe staltechnieken

Den Haag

Nieuwe, innovatieve staltechnieken kunnen drie jaar eerder in de praktijk worden toegepast. Dit dankzij een nieuwe regeling van staatssecretaris Joop Atsma, van Infrastructuur en Milieu, die vrijdag is gepubliceerd.

De regeling houdt in dat nieuwe stalsystemen onder bepaalde voorwaarden tijdelijk, met een voorlopige emissiefactor, worden opgenomen in de lijst met stalsystemen. Met deze versnelling van de introductie van nieuwe staltechnieken gaat een lang gekoesterde wens van het bedrijfsleven in vervulling.

Staatssecretaris Atsma: “Dit is vooral van belang voor de melkveehouderij, waar grote behoefte bestaat aan nieuwe emissiearme staltechnieken. Veehouders willen best voldoen aan de milieu- of ammoniakeisen, maar het moet ook haalbaar zijn. Deze regeling helpt daarbij.”

De voorlopige emissiefactor geldt in beginsel voor een termijn van maximaal 3 jaar. Binnen die termijn moeten metingen worden uitgevoerd, zodat op basis daarvan een definitieve emissiefactor kan worden vastgesteld.

Europese afspraak
Nederland moet net zoals andere EU-lidstaten voldoen aan een ammoniakplafond. Om deze afspraak na te komen zijn verschillende emissiereducerende maatregelen noodzakelijk. Het gebruik van emissiearme stalsystemen is er daar een van.
Provincie:
Tag(s):