dinsdag, 28. juni 2011 - 15:44

Automarkt per april 2012 naar Beverwijk

Utrecht

De gemeente Utrecht heeft vandaag besloten om de sluiting van het veemarktcomplex uit te stellen tot 1 april 2012. Daarmee krijgt de autohandel de benodigde tijd om haar activiteiten te kunnen verplaatsen naar Beverwijk.

Hierdoor wordt een naadloze overgang van Utrecht naar Beverwijk mogelijk gemaakt en kan de automarkt op 3 april in Beverwijk 2012 starten. Dit is het resultaat van een onderzoek dat de gemeente Utrecht afgelopen periode heeft uitgevoerd naar de drie initiatieven om de automarkt te verplaatsen.

Het initiatief van BAU-Maresca voor de locatie Bemmel/gemeente Lingewaard biedt onvoldoende zekerheid om mee verder te gaan. Het initiatief Mensink te Emsbüren en het initiatief VWE te Beverwijk voldoen wel aan de belangrijkste voorwaarden die de gemeente Utrecht heeft gesteld en vallen binnen de marge van maximaal 1 jaar uitstel.

De gemeente Utrecht spreekt haar voorkeur uit voor het initiatief van VWE te Beverwijk omdat het hier gaat om een locatie in Nederland zonder eventuele fiscale problematiek voor de autohandelaren. Met Beverwijk kiest de gemeente Utrecht voor een alternatief inclusief de expertise en ondersteuning van VWE (het Nederlandse bureau voor voertuigdocumentatie en informatie). Hiermee wordt naar de mening van de gemeente Utrecht het meest en volledigst recht gedaan aan continuering van de 'Utrechtse' automarkt voor de autohandelaren/standplaatshouders op een andere locatie.

De meeste evenementen hebben inmiddels een oplossing gevonden. Voor de meest betrokken evenementen die nu nog geen locatie hebben gevonden, gaat de gemeente na of er nog verdere ondersteuning gewenst is.
Provincie:
Tag(s):