zondag, 22. mei 2011 - 19:49

Balkenende ontvangt vierde eredoctoraat

Rotterdam

Voormalig minister-president van Nederland, Jan Peter Balkenende, die momenteel de leerstoel Governance, Institutions and Internationalisation aan de Erasmus Universiteit Rotterdam bekleedt en partner is bij Ernst & Young, heeft op zondag 22 mei 2011 een eredoctoraat ontvangen van de Hofstra University (New York). Dit meldt de Erasmus Universiteit Rotterdam zondag.

Als minister-president en minister van algemene zaken, heeft professor Balkenende belangrijke hervormingen op het gebied van sociale zekerheid, prepensioen faciliteiten, volksgezondheid en deregulering bewerkstelligd.

Daarnaast heeft hij een actieve internationale rol gespeeld in de Europese Raad, de G20 en de Verenigde Naties, met extra nadruk op duurzame ontwikkeling, de doelen van de top en de Wereldhandelsorganisatie.

Jan Peter Balkenende komt in een mooie lijst van vooraanstaande zakenmensen, academici en politici te staan die eerder een eredoctoraat van Hofstra University ontvingen. Onder andere Dwight D. Eisenhower (in 1950), dr. Martin Luther King jr. (in 1965) Harry F. Guggenheim (in 1967), Alfred Heineken (in 1996) en Bill Clinton (in 2005) gingen hem voor.
Provincie:
Tag(s):