donderdag, 15. december 2011 - 10:49

Banen 5000 leraren op de tocht

Den Haag

De sociale partners hebben met onderwijsminister Marja van Bijsterveldt een pakket maatregelen afgesproken om de personele gevolgen van de bezuinigingen op passend onderwijs zo goed mogelijk op te vangen.

Uit berekeningen blijkt dat maximaal 5.100 werknemers mogelijk hun functie kwijtraken. Dit aantal zou mogelijk lager uit kunnen vallen door natuurlijk verloop, beëindiging van inhuur van personeel of detachering en vrijwillige in- of externe mobiliteit. Het aantal zou dan verder kunnen dalen tot ongeveer 3.500 personeelsleden.

Voor deze groep werknemers is nu een pakket maatregelen afgestemd waarmee gedwongen ontslagen zoveel mogelijk vermeden moeten worden en de expertise behouden blijft.

In een reactie op de onderhandelingsresultaten zegt Michel Rog, voorzitter van CNV Onderwijs: ‘Het is teleurstellend en onverantwoord dat er zoveel geld bezuinigd gaat worden, maar tegelijkertijd nemen we onze verantwoordelijkheid en proberen we met alle macht gedwongen ontslagen te vermijden.’

Onderdeel van het pakket maatregelen is een mogelijke herplaatsing van personeel uit het speciaal naar het regulier onderwijs. Voor Rog is dit een belangrijk punt: ‘Daarmee zorgen we ervoor dat de expertise behouden blijft voor het onderwijs. Er staan namelijk niet alleen banen op het spel, maar ook deskundigheid.’
Provincie:
Tag(s):