maandag, 31. januari 2011 - 15:06 Update: 08-07-2014 1:00

Banken versoepelen kredietnormen voor bedrijven

Amsterdam

Een meerderheid van de banken in Nederland heeft in het vierde kwartaal van 2010 de criteria voor goedkeuring van leningen aan bedrijven versoepeld. Voor het laatst gebeurde dat in 2006.

‘Dat blijkt uit de jongste editie van de Bank Lending Survey (BLS), een kwalitatieve enquête onder een aantal banken in Nederland over hun kredietbeleid’, meldt de Nederlandse Bank maandag.

Banken geven aan dat zij over de hele linie hun criteria in het vierde kwartaal van 2010 hebben versoepeld t.o.v het kwartaal daarvoor; het geldt voor zowel grote als voor kleine ondernemingen en voor kortlopende en langlopende kredieten.

De versoepeling van de criteria tekent zich af tegen de achtergrond van een afnemende maar nog steeds gematigd positieve groei van de kredietverlening aan bedrijven in de afgelopen jaren. Ook de jongste cijfers voor de ontwikkeling van de kredietverlening laten dit beeld zien (zie link hieronder naar grafiek kredietverlening aan bedrijven).

Ondernemingen in eurozone
Ter verklaring van de versoepeling van hun acceptatiecriteria geven banken in de laatste Survey aan dat zij minder beperkingen kenden in hun vermogenspositie en balansverhoudingen. Tevens zegt men een toenemende concurrentie van andere banken te ervaren.

Verder meldt een meerderheid van de banken betere vooruitzichten voor sommige bedrijfstakken en ondernemingen te zien: dit geldt voor zowel grote als voor kleine ondernemingen. Niettemin benadrukken de banken goed gedekt te willen zijn tegen eventuele verliezen, en stelt een meerderheid nog behoorlijke onderpandseisen bij het goedkeuren van leningen.

Deze versoepeling van de kredietnormen kwam tot uiting in een aantal concrete kredietvoorwaarden die banken stellen. Zo melden over het vierde kwartaal meer banken dan voorheen een kleinere marge op leningen met een gemiddeld risico. Een andere kredietvoorwaarde waarop banken aangeven een iets andere lijn te volgen is de omvang van de lening of kredietlijn.

Was er tot nu toe steeds sprake van enige verscherping op dit punt, in het vierde kwartaal gaf het gehele bankwezen aan hier geen verdere aanscherping te hebben doorgevoerd. Vergelijkbare bijstellingen deed een meerderheid van de banken ten aanzien van leningvoorwaarden als de looptijd en de doorberekening van kosten (exclusief rente).

Daarentegen hebben de meeste banken in het afgelopen kwartaal hun marges op risicovollere bedrijfsleningen niet gewijzigd. Deze versoepeling betekent overigens niet dat de aanscherpingen in de voorliggende jaren ongedaan zijn gemaakt.

De kredietnormen voor bedrijven zijn sinds het uitbreken van de financiële crisis in 2007 keer op keer verscherpt. Hierdoor is het voor bedrijven minder gemakkelijk geworden om krediet te krijgen tegen dezelfde voorwaarden als voor de crisis.

Voor het lopende kwartaal verwacht een meerderheid van de banken de kredietnormen voor bedrijfsleningen verder te versoepelen.
Categorie:
Tag(s):