woensdag, 6. april 2011 - 17:22

Barneveld vermindert welstandstoezicht

Barneveld

De gemeente Barneveld vernieuwt het welstandstoezicht. De welstandscommissie verdwijnt, meer bouwwerken kunnen welstandsvrij worden gerealiseerd en er komt een stadsbouwmeester.

Deze stadsbouwmeester toetst in beperktere mate de bouwaanvragen aan het welstandsbeleid. Hiermee bespaart de gemeente jaarlijks € 100.000,- en inwoners krijgen meer welstandsvrijheid.

In het coalitieakkoord 2010-2014 ‘Koers voor de toekomst’ staat dat het welstandstoezicht de komende jaren wordt heroverwogen. De gemeenteraad heeft bij de begrotingsbehandeling voor 2011 ingestemd met de bezuiniging op het welstandstoezicht. In plaats van toetsing van bouwplannen door de welstandscommissie stelt het college van burgemeester en wethouders voor om een stadsbouwmeester te benoemen. De stadsbouwmeester toetst bouwaanvragen nog wel aan het welstandsbeleid, maar doet dat in beperktere mate. Daarnaast stelt het college voor om meer gebieden en/of bouwwerken aan te wijzen die niet hoeven te worden getoetst aan ‘redelijke eisen van welstand’.

De benoeming van de stadsbouwmeester gebeurt in eerste instantie voor een periode van twee jaar. Daarna volgt een evaluatie.
Provincie:
Tag(s):