woensdag, 16. februari 2011 - 21:32

Basisschoolleerlingen in Drenthe presteren beter

Regio

Leerlingen van Drentse basisscholen scoren op het gebied van taal en rekenen steeds beter. Dat blijkt uit de Drentse Onderwijsmonitor 2010 die woensdag 16 februari is gepresenteerd. Het is de vijfde keer op rij dat de prestaties van Drentse leerlingen gezamenlijk in kaart zijn gebracht. Daarmee geeft de Onderwijsmonitor een mooi overzicht van de ontwikkelingen in de afgelopen vijf jaar.

Met een respons van 81% is de deelname van scholen die gegevens aanleveren fors gestegen ten opzichte van 2008 (49%) en 2009 (65%). Daarmee zijn ook de conclusies meer representatief dan voorheen en kunnen de Drentse leerprestaties goed worden vergeleken met landelijke gemiddelden.

Een aandachtspunt, mede door de invoering van nieuwe toetsen, is het technisch lezen voor Drentse leerlingen. En in de bovenbouw scoort begrijpend lezen lager, wat in de onderbouw nog niet het geval is. Op vrijwel alle andere gebieden liggen de prestaties in Drenthe iets hoger
dan landelijk.

In tien van de twaalf gemeenten is in 2010 ook de gemiddelde score op de Citoeindtoets verbeterd. In de gemeente Westerveld bleef de score gelijk en in Assen was het een fractie lager dan het jaar ervoor.

Op het gebied van taal zijn basisschool De Drift in Grolloo, de Sint Josephschool in Zandberg en De Zwaluw in Zandpol de best presterende scholen.

Op het gebied van rekenen zijn dat de Ten Darperschoele in Wapse, de Rozebottel in Koekange en De Bascule in Nieuw Amsterdam.

De Drentse Onderwijsmonitor 2010 kijkt niet alleen naar leerlingen in de basisschoolleeftijd. Het afgelopen jaar is ook voorzichtig een start gemaakt met het in kaart brengen van de voorschoolse periode en het voortgezet onderwijs. Deze gegevensstroom zal in de komende jaren worden uitgebreid, zodat de Onderwijsmonitor uiteindelijk een volledig beeld geeft van de

Met die gegevens kan op tijd ingespeeld worden op ontwikkelingen. Zo maakt de monitor nu al zichtbaar dat het aantal 0 tot 4 jarigen in de afgelopen vijf jaar is gedaald. Daaruit kan worden geconcludeerd dat het aantal basisschoolleerlingen tot 2020 gemiddeld met 14% terugloopt. In
sommige gemeenten zal die daling zelfs meer dan 20% zijn. In de toekomst zal deze daling doorzetten in het voortgezet onderwijs.
Provincie:
Tag(s):