vrijdag, 7. januari 2011 - 18:19

BC Weert draagt deel terrein over aan Defensie

Weert

In Weert is vrijdag een deel van het Bisschoppelijk College en een deel van de Nelissenhofweg overgedragen aan de Dienst Vastgoed Defensie. De overdracht vormt de eerste stap in het verwezenlijken van de uitbreidingsplannen van de Van Hornekazerne in Weert.

De overdracht vond plaats door het symbolisch slaan van een aantal palen om de uitbreiding van het terrein te markeren.

De planning is dat uiterlijk in oktober 2011 de sloop- en bouwwerkzaamheden starten. Eind 2014 moet de uitbreiding volledig zijn afgerond. De werkzaamheden worden uitgevoerd onder leiding van de Dienst Vastgoed Defensie.

De KMS is het opleidingsinstituut voor onderofficieren van de Koninklijke Landmacht. Door een uitbreiding van het aantal opleidingen en het groeiende aantal leerlingen ontstond ruimtegebrek op de kazerne. Daarom is gezocht naar mogelijkheden om het kazerneterrein te kunnen uitbreiden.
De bestaande bebouwing op het terrein van het voormalige Bisschoppelijk College wordt gefaseerd gesloopt. Om het terrein wordt een hekwerk geplaatst. Er wordt naar gestreefd de buitenkant van het terrein zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de bestaande omgeving. De nieuwe hoofdingang komt bij de rotonde Kazernelaan/Nelissenhofweg te liggen. De laanbomenstructuur op de Nelissenhofweg blijft in tact en wordt zo nodig versterkt.
Provincie:
Tag(s):